Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Uutiset

Tukea Haltialanmetsän luonnonsuojelualueelle

Haltiala

Haltialan tila on monelle tutumpi kuin sen läheisyydessä sijaitseva aarnialue ja sitä ympäröivä metsä. Kuva: Mikko Uro / Helsingin kaupungin rakennusvirasto.

Pakila-Seura antaa tukensa Helsinkiin suunnitteilla olevalle Haltialan uudelle luonnonsuojelualueelle. Helsinki on pyytänyt kaupunginosanyhdistyksiltä kannanottoa Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen perustamisesitykseensä.

Pakila-Seura sanoo kannanotossaan, että Haltialan luonnonsuojelualueen merkitys kasvaa jatkossa, kun pääkaupunkiseudulle muuttaa lisää asukkaita ja samalla viheralueiden määrä vähenee täydennysrakentamisen myötä.

Uudella luonnonsuojelualueella keskuspuiston pohjoisosassa suojeltaisiin lehtojen ja korpien muodostama arvokas 137 hehtaarin kokonaisuus. Alueelle on tehty hoito- ja käyttösuunnitelmaa vuosiksi 2019-2029. Haltialan alue on yksi pääkaupunkiseudun tärkeimmistä ulkoilualueista. Sinne tehdään vuosittain arviolta kaksi miljoonaa käyntiä, joista hiihtokäyntejä on 0,5 –1 miljoonaa.

Pakila-Seuran mielestä uusi luonnonsuojelualue istuisi hyvin jo nykyisten Haltialan aarnialueen ja Niskalan arboretumin luonnonsuojelualueiden kokonaisuuteen ja täydentäisi erinomaisesti luontoalueen arvoa. Seuran mukaan alueen luontoarvojen turvaaminen vahvistaisi Paloheinän-Haltialan alueen suojelubiologista arvoa Helsingin luonnon monimuotoisuuden arvokkaana ydinalueena. Seura toivoo, että alueella yleisön käyttämien reittien opastus ja viitoitus hoidetaan siten, että herkkä luonto ei vahingoitu.

Pakilan, Paloheinän ja Torpparinmäen asukkaille luontoarvot ovat tärkeitä, mutta hanke ei ole paikallinen, vaan Haltiala palvelee koko pääkaupunkiseutua.

Pakila-Seura toivoo, että kaupunki vaaraa luonnonsuojelualueen perustamiseen tarvittavan määrärahan, joksi ympäristönsuojeluyksikkö arvioi miljoona euroa sekä vuotuisiin käyttökustannuksiin arvioidut 50 000-150 000 euroa. Seuran mielestä Helsingin tulisi tiedottaa asukkailleen luonnonsuojelualueen virkistys- ja opetuskäyttömahdollisuuksista ja tehdä yhteistyötä alueen käytöstä kiinnostuneiden tahojen kanssa.

Teksti: Esko Lukkari

Kuva: Mikko Uro / Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Share