Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Blogit, Oulunkylä, Politiikka, Puheenvuoroja, Uutiset

Blogi: Pidetään huolta koulutuksesta, lapsiperheistä ja vanhuksista!

Sirkku IngervoKunnolliset peruspalvelut sekä työ- tai opiskelupaikka ovat yhteiskuntarauhan tae. Lukion ja ammatillisen koulutuksen riittävä lähiopetus on uhattuna porvarihallituksen säästövimmassa. Nuorista ei saa tehdä palkatonta työvoimaa yrityksiin tutkinnon suorittamisen nimissä. Ammatillinen koulutus ei saa muodostua pussinperätutkinnoksi. Lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelumateriaalien maksuttomuus edistäisi tasa-arvoa.

Koulujen ryhmäkokojen pienentäminen, erityisopettajan ja oppilashuollon tuen lisääminen, vuorovaikutustaitojen vahvistaminen ja riittävä suomen kielen opetus auttavat lasta ja nuorta alkuun. Sisäilmaongelmaisissa kouluissa ja päiväkodeissa muhii terveysriski, johon on puututtava kovalla kädellä.

Vuorotyössä käyvien yksinhuoltajien pienten koululaisten ilta- ja yöhoito ratkaisut toisivat turvaa lapsuuteen. Taistelemisen arvoisia ovat subjektiivinen oikeus maksuttomaan varhaiskasvatukseen inhimillisen kokoisessa lähipäiväkodissa sekä maksuton koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 1.-4.-luokkalaisille. Lapsiperheiden kotipalvelujen maksuton saatavuus ilman lastensuojelukriteereitä sekä eroperheiden tukeminen ovat investointeja tulevaisuuteen. Positiivisen diskriminaation raha kouluissa ja päiväkodeissa tuo lisää aikuisia lasten ja nuorten arkeen alueilla, joissa aikuisen nälkä on suurin. Vauvaperheiden tukeminen Imatran mallin mukaisesti on jo tutkitusti vähentänyt lastensuojelun tarvetta.

Vanhusten kotona-asumista on tuettava riittävästi tai järjestettävä kunnonmukainen hyvä hoitopaikka. Omaishoitajia ei kannata uuvuttaa, vaan antaa virkistysmahdollisuuksia ja vapaapäiviä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus lähellä kotia, myös ilta-aikoihin, ei saa perustua kukkaron paksuuteen. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja tarvitaan lisää kaiken ikäisille.

Kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista on valtava pula ja kaupungin pitää olla itse voittoa tavoittelematon rakennuttaja. Melusuositukset ylittäville hiukkaspäästöalueille ei pidä rakentaa enempää. Asukasdemokratia parantaa kaavoituksen ja palvelujen onnistumista. Kulttuuri ja kirjastot kuuluvat kaikille.

Joukkoliikenteen parantaminen ja pyöräilyn edistäminen, jalankulkua unohtamatta, lisäävät hyvinvointia. Uusiutuvan energian, erityisesti aurinkoenergian, käytön lisääminen ja hiilestä luopuminen ovat tätä päivää. Kaupunkimetsät ja lähiviheralueet edistävät luonnon monimuotoisuutta ja arjen jaksamista. Elämän suojelussa ihmisen ja ympäristön suojelu kulkevat käsikädessä. Pidetään huolta!

Teksti: Sirkku Ingervo
erityisopettaja, oppilaanohjaaja, KM luokanopettaja
kaupunginvaltuutettu, kiinteistölautakunnan jäsen
Oulunkylän Vasemmiston puheenjohtaja
Vasemmistoliitto

Share

Leave a Reply