Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Uutiset

Leikkipuisto Mäkitorpan rakennus valmis

Lp Mäkitorppa

Mäkitorpantien leikkipuiston rakennus. Kuva: Kaarina Kukka Korkeaoja.

Lp Mäkitorppa

Kuva: Kaarina Kukka Korkeaoja.

Toiminta monipuolistuu

Leikkipuisto Mäkitorpan puistorakennus tuhoutui tulipalossa kesällä 2012. Palaneen rakennuksen tilalle on nyt valmistunut uusi rakennus, joka otetaan käyttöön helmikuussa 2017. Leikkipuiston pihatyöt tehdään ensi kesänä.

Neljä vuotta väistötiloissa

Tulipalon jälkeen ohjattu leikkipuistotoiminta siirtyi aluksi kahdeksi vuodeksi leikkipuistoon tuotuihin kontteihin. Elokuusta 2014 lähtien toimintaa on pyöritetty työväenopiston ja nuorisotalon tiloissa Oulunkylätalossa.

Johtava leikkipuisto-ohjaaja Teemu Kariaho Helsingin kaupungin varhaiskasvatusvirastosta toteaa, että Leikkipuisto Mäkitorpassa järjestetään kahtena päivänä viikossa 2 – 5 -vuotiaiden lasten  leikkitoimintakerho. Iltapäivällä talon täyttävät koululaiset. Iltapäivätoiminta on tarkoitettu kaikille alakoululaisille,  ensisijaisesti 1. – 3.  luokkien oppilaille.  Koululaisia ohjataan myös nuorisotalon toimintaan.

Määrärahat ja aikataulut kompastuskivenä

Rakennuslupa uudelle talolle saatiin syyskuussa 2014.  Aluksi tarkoituksena oli, että kaupungin rakentamispalvelu Stara olisi rakentanut tilat.  Varatut määrärahat osoittautuivat kuitenkin riittämättömiksi.

Rahoituksen tarve arvioitiin uudelleen ja kesällä 2015 kiinteistövirasto järjesti hankkeen toteuttamisesta julkisen tarjouskilpailun, jonka tuloksena rakentajaksi valittiin Teijo-Talot Oy.

Teijo-Talot Oy aloitti uuden leikkipuistorakennuksen työt  vuoden 2016 alkupuolella. Valmistumisajankohdaksi  arvioitiin tällöin elokuu 2016. Rakennus valmistui kuitenkin vasta tammikuussa 2017.

Monipuolista ohjattua toimintaa

Leikkipuistossa työskentelee 4 työntekijää. Uudessa rakennuksessa toiminta monipuolistuu. Teemu Kariahon mukaan leikkitoimintakerhon ja koululaisten iltapäivätoiminnan lisäksi järjestetään mm. erilaisia laulu-, liikunta-, leikki- ja kädentaitotuokioita. Näistä tiedotetaan leikkipuiston Facebook-sivulla ja internetissä.

Koululaisten iltapäivätoiminnassa mukana olevat voivat halutessaan syödä välipalan, joka tällä hetkellä maksaa 36,10 € kuukaudessa. Koululaisille järjestettyä välipalatarjoilua lukuun ottamatta leikkipuistotoiminta on osallistujille maksutonta.

Kesäisin kaupunki järjestää avoinna olevissa leikkipuistoissa arkipäivisin  jo perinteeksi muodostuneen ruokatarjoilun, joka on tarkoitettu kaikille alle 16-vuotiaille. Kesäruokailuun ei tarvitse ilmoittautua, vaan voi halutessaan tulla paikalle ruokailuvälineet mukanaan.

Kesäisin leikkipuistoissa on myös koululaisten retki- ja leiritoimintaa. Niistä tiedotetaan mm. koulun Wilma-järjestelmällä.

Teemu Kariahon mukaan leikkipuisto toimii lisäksi tukikohtana vauvaperhetoiminnalle, joka on jatketta neuvoloiden perhevalmennukselle. Myös Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja eräät muut järjestöt ja ryhmät ovat tehneet Mäkitorpalle yhteistyöaloitteita.

Varhaiskasvatusvirasto toivoo yhteistyötä 

Teemu Kariahon mukaan Oulunkylässä on paljon aktiivisia vanhempia. Kariaho ja Mäkitorpan henkilökunta toivottavat kaikki lapset, isät, äidit, isovanhemmat ja hoitajat  tervetulleiksi kaupungin järjestämään  leikkipuistotoimintaan.

Kariaho toivoo, että Leikkipuisto Mäkitorpasta muodostuu Oulunkylään lapsiperheiden yhteinen kohtaamispaikka, jonka toiminnassa korostuu yhdessä suunnitteleminen ja tekeminen.

Teksti ja kuva: Kaarina Kukka Korkeaoja

Share

Leave a Reply