Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Metsälä, Uutiset

Pieni, mutta monipuolinen Metsälä

Metsälä-Seura Kuva: Pekka Ruha

Kaupunginosayhdistysten esittelysarja III-osa: Metsälä-Seura

Metsälä-Seura Kuva: Pekka Ruha

Metsälä on pientalovaltainen kaupunginosa Helsingissä Oulunkylän, Maunulan ja Käpylän välissä. Ensimmäiset asukkaansa Metsälä sai 1890-luvulla ja se tunnettiin aiemmin nimillä Välitaipale ja Vanha-Käpylä.  Kun vuonna 1910 avattiin Kottbyn eli Vanha-Käpylän seisake, alkoi alueelle nousta huviloita ja asukasmäärä kasvaa. Vuonna 1916 perustettiin Vanhan Käpylän VPK, joka jatkaa edelleen toimintaansa samalla nimellä.
Metsälän alue jakautuu kahteen osaan. Asesepäntien eteläpuolella on 1950-luvulla alkunsa saanut Metsälän teollisuusalue ja pohjoispuoli on pientalovaltaista asuinaluetta. Asukkaita Metsälässä on noin 1000. Metsälän postinumeron alueella 00620 toimii 530 yritystä, mikä on yllättävän suuri luku alueen kokoon suhteutettuna. Osa yrityksistä tarjoaa hyviä mahdollisuuksia mm. musiikin ja liikunnan harrastamiseen.

Metsälä-Seura ry on vuonna 1991 perustettu alueen kaupunginosayhdistys. Seura toimii Metsälän asukkaiden etujärjestönä alueen suunnittelukysymyksissä ja pyrkii vaikuttamaan aluetta koskevaan päätöksentekoon. Seura toimi myös asukkaiden aktivoijana, vaalii alueen perinteitä ja pyrkii lisäämään asuinalueen viihtyisyyttä. Metsälässä toimii myös alueen äitien epävirallisempi yhteisö Metsälän mutsit. Se kokosi alkujaan yhteen alueen pienten lasten äidit, mutta toimii edelleen keskustelufoorumina. Mutseilla on oma jumpparyhmäkin.  Myös asukkaiden aloitteesta on tullut uusia tapahtumia. Viime vuosina on pidetty Kyläillallisia, missä asukkaat kokoontuvat sattumanvaraisesti syömään toistensa kanssa. Ensimmäinen taho tarjoaa alkuruuan, toinen pääruuan ja kolmas jälkiruuan. Näin pääsee hyvin tutustumaan naapureihin, joita ei välttämättä ole ennen tuntenut.

Seura järjestää myös aktiviteetteja alueen kunnossapitämiseksi. Keväisin on pidetty yleisiä siivoustalkoita.  Viime vuosina olemme kunnostaneet Metsälän läpi virtaavaa Maunulanpuroa, jonka monet tuntevat Valtaojan nimellä. Tavoitteena on ollut veden virtaaman parantaminen ja muuttaminen ojasta puromaisemmaksi.  Purossa on nähty taimenia jo Maunulassa ja olisi mukava nähdä joskus niiden nousevan myös Metsälään asti.

Metsälässä toimi 1920-luvulta Lemmenlaaksona tunnetuksi tullut tanssilava, jota arvostettiin laajalti hyvien tanssitilaisuuksien järjestäjänä. Seuran vuosittain järjestämät kyläjuhlat jatkavat osaltaan tätä perinnettä. Loppukesästä Tenniskentän ympäristössä pidettävistä juhlista on tullut suosittu tapahtuma metsäläläisten keskuudessa.  Ohjelmassa on ollut elävää musiikkia, tanssia ja Metsälän mutsien järjestämä tarjoilu. Viime vuosina on ollut yhä enemmän lapsille suunnattua ohjelmaa, koska alueelle on muuttanut paljon lapsiperheitä.  Legendaksi on jo tullut Iltamissa pidettävä Metsälä-aiheinen tietokilpailu, jossa haetaan parasta alueen tuntijaa. Kysymykset ovat olleet monialaisia historiasta alueen eläimistöön ja kasvistoon.

Viime vuosina Metsälä-Seura on osallistunut Helsingin yleiskaavan valmistelutilaisuuksiin, tavannut kaavan suunnittelijoita yhdessä Oulunkylä-Seuran ja Maunula-Seuran kanssa sekä kirjoittanut lausuntoja kaupungin päättäjille. Huolta aiheuttavat etenkin liikenteen lisääntyminen, viheralueille kuten Keskuspuistoon rakentaminen sekä mahdollisen Tuusulanväylän bulevardisoinnin vaikutukset Metsälän pientaloalueen itäosaan. Metsälän ja Maunulan välissä oleva Pirttipolunpuisto, joka on ainoa poikittainen viheryhteys Keskuspuiston ja Helsinkipuiston välillä ennen kaupungin pohjoisreunaa, ei sekään ole suojassa rakentamiselta – kuten eivät alueen vanhoissa kuusissa viihtyvät liito-oravatkaan.

Teksti: Markus Lindqvist ja Pekka Ruha

Share

Leave a Reply