Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Pakilat, Politiikka, Puheenvuoroja, Uutiset

Puheenvuoro: Helsingissä muutosten vuosi 2017

Kunnallisten asioiden osalta alkanut vuosi poikkeaa monin tavoin normaalista. Vuosi 2017 on Suomen itsenäisyyden 100-vuotis-juhlavuosi; koko vuosi on täynnä virallisia ja epävirallisia tapahtumia. Alueellamme juhlatapahtumia järjestävät ainakin Pakilan kolme leijona-clubia keskiaikaan paneutuvan Pakila 600 vuotta -teeman alla, johon myös Pakila-Seura osallistuu. Pakilan kiinteistönomistajain yhdistys viettää itsenäisyysjuhlavuotena myös omaa 70-vuotisjuhlavuottaan. Sotien jälkeiseen jälleen- ja uudisrakentamiskauteen perustettu yhdistys tukee pientaloasumista järjestämällä esitelmätilaisuuksia tänä vuonna pientalojen lämmitysjärjestelmistä ja -remonteista yhdessä Pakila-Seuran kanssa. Täsmätietoa ohjelmatarjonnasta on järjestöjen kotisivuilla.

Kunnallisvaalit pidetään myöhennetysti 9.4.2017. Vasta valitut luottamushenkilöt korvaavat edeltäjänsä porrastetusti. Helsinki vaihtaa luottamusmiehet ensin omissa luottamustehtävissään ja viimeiseksi konserninsa laidalla omistamissaan yhtiöissä ja jäsenkuntayhtymissä. Esimerkiksi HSY-kuntayhtymässä, joka vastaa Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten vesi- ja jätehuollosta, vanhat luottamusmiehet hoitavat viimeisiä tehtäviään vielä elokuussa.

Tämän vaalikauden strategiaohjelmaan kuulunut Helsingin mittava hallintouudistus astuu voimaan 1.6.2017. Hallinnossaan kaupunkimme siirtyy pormestarimalliin. Kaupungin toiminnot jaetaan neljään toimialaan, joita johtavat kaupunginvaltuutettujen joukosta valitut pormestari ja neljä apulaispormestaria. Uudistuksella pyritään lisäämään demokratiaa kaupungin johdossa siirtämällä valtaa virkamiehiltä poliittisile luottamushenkilöille, joiden valtuutus kestää vaalikauden eli neljä vuotta. Muutoksella haetaan myös tehokkuutta, perinteisiä luottamusmiespaikkoja karsitaan ja tehtävien sisältö muuttuu. Uusiin johtotehtäviin on valittu virkamiehiä jo viime vuoden keväästä lähtien. Hallintouudistuksesta on saatavissa lisätietoa Helsingin kotisivuilta.

Parhaillaan on menossa maakuntauudistus, jossa valtion, maakuntien ja kuntien välinen tehtäväjako valmistellaan uusiksi. Kahdeksalletoista maakunnalle siirretään tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja kunnista. Asukkaan kannalta merkittävin muutos on Sote-toimintojen siirtäminen kunnilta maakunnille. Valmisteltavaa on paljon ja valmisteluaikaa vähän.  Uudistuksen on suunniteltu tulevan voimaan 1.1.2019.

Teksti: Matti Enroth, kaupunginvaltuutettu (kok)

Share

Leave a Reply