Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Uutiset

In Memoriam Britta Holmlund 1921-2017

Britta Holmlund

Britta Holmlund

Den sanna vännen av Åggelby, Svensk förening i Åggelbys hedersordförande Britta Holmlund (f. Wahrén), har tagit sin sista promenad genom byn. Mot slutet av april 2017 fick hon för gott ta avsked av sin hembygd. Det känns tomt efter Britta, men hennes verk finns kvar ibland oss.

Som liten bodde hon på Pikkumattivägen. Från hemdörren var det inte många steg till den svenska folkskolan i slutet av nuvarande Mickelsvägen. Lite längre blev vandringen till Åggelby svenska samskola i andra ändan av Mickelsvägen. Hon började tidigt iaktta sin omgivning och antecknade händelser i sin dagbok. Därifrån kunde hon på senare år hitta inspiration till de artiklar om gamla Åggelby som hon under många år levererade till ortstidningen ”Oulunkyläinen”. En av sina finaste stunder upplevde hon i maj 1994 när hon fick guida ett 50-tal intresserade omkring sin hemby.

I maj 2004 utkom så hennes bok ”På vandring genom byn” som vi haft glädjen att ta del av och läsa om och om igen för att få veta hur det var i det gamla Åggelby. Intäkterna från bokförsäljningen skapade en gedigen grundplåt till det stipendium som bär hennes namn och som i år för elfte gången utdelas till en uppsatsskrivande skolelev i sjätte klassen i lågstadieskolorna i Kottby, Månsas och Staffansby.

Släktforskning var en annan syssla som låg Britta varmt om hjärtat. Hon utredde omsorgsfullt sina österbottniska rötter i Pedersöre och bidrog med artiklar i hembygdsskriften ”Släkt och Bygd” som utges där.

Inom Svensk förening i Åggelby var det hon som tillsammans med ett antal likasinnade damer startade Torsdagsklubben i november 1944. Klubben samlade traktens ungdom till samvaro och nio par fann varandra genom dess verksamhet. Som  medlemmar av föreningen blev ungdomarna ett viktigt tillskott. Efter att ett tiotal år fungerat som föreningens sekreterare utsågs Britta 1992 till ordförande, ett uppdrag hon skötte under tjugo år. Därefter blev hon föreningens första hedersordförande.

Hon erhöll Hagfors-medaljen 1995 som erkänsla för sin förtjänstfulla gärning till förmån för den svenska kulturen och det svenska språket i Finland.

Av Oulunkylä-Seura utsågs Britta år 2005 till årets Åggelbybo, en utmärkelse hon varmt uppskattade.

Text: Mats Blomqvist och Kenneth Nykvist från Svensk förening i Åggelby.

Share

Leave a Reply