Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Uutiset

3D-sovellus tuo Oulunkylän tulevaisuuden kommentoitavaksi

3 D malli Oulunkylän keskusta

Kuvankaappaus Oulunkylä 2030 -sovelluksesta. Näkymä Oulunkylän keskustaan kauppakeskus Ogelin yli. Kuva: WSP

Oulunkylän keskustasta on tehty kolme erilaista ideamallia. Mallien tarkoituksena on käynnistää keskustelu siitä, miten keskustaa voisi kehittää nykyistä tiiviimmäksi ja vetovoimaisemmaksi.

Malleissa esitetyistä ideoista voi antaa palautetta Oulunkylä 2030 -sovelluksessa osoitteessa mallikaupunki.fi/oulunkyla. Sovellus esittää mallit kolmiulotteisena ympäristönä, jossa voi liikkua. Mallit ovat kommentoitavana vuoden 2017 loppuun asti.

Sovellukseen jätettyjä kommentteja hyödynnetään myöhemmin alkavassa asemakaavoituksessa. Samalla kokeillaan, miten 3D-mallit toimivat tulevaisuuden hahmottamisen apuvälineenä osana kaavoituksen vuorovaikutusta.

Nyt suunnittelun alkuvaiheessa voi mallien kommentoinnin lisäksi esittää omia ideoita Oulunkylän kehittämiseksi. Kommentointialusta perustuu Helsingin 3D-kaupunkitietomalliin, joka on käytettävissä avoimena datana. Sovelluksen on toteuttanut WSP.

Helsingin tavoitteena on saada lisää asuntoja erityisesti raideliikenteen varteen. Raide-Jokerin valmistuttua Oulunkylän keskusta on kahden radan leikkauspisteessä. Uudet asukkaat ja vaihtomatkustajat tukisivat myös Oulunkylän palvelutarjontaa.

Kolme erilaista korttelirakennetta

3D-sovelluksessa esitetyt mallit eroavat toisistaan mm. korttelirakenteen osalta. Oulunkylän keskustaan ideoidut rakennukset ovat joko enemmän pistetalomaisia tai sitten ne muodostavat katuja rajaavia umpinaisempia kortteleita. Kahdessa mallissa Oulunkylän toria on pienennetty nykyisestä, jolloin toritila hahmottuu nykyistä enemmän rakennuksilla rajatumpana. Osa malleista luo mahdollisuuksia rauhoittaa toria autoliikenteeltä, jolloin torin muukin kuin pysäköintikäyttö on mahdollista. Yhdessä mallissa Oulunkyläntien yli pääsee uutta kävelysiltaa pitkin ja toisessa muodostuu uusi kävelyreitti torilta suoraan kauppakeskus Ogeliin.

Osassa malleista on Oulunkyläntien pääradan puoleista osuutta siirretty nykylinjauksesta, jolloin uusille asunnoille jää paremmin tilaa joko kadun molemmin puolin tai vain toiselle puolelle. Kaikissa malleissa Seurahuoneen puistosta muodostuu yhtenäinen kokonaisuus pääradalle asti, kun ajoneuvoliikenne siirtyy muualle ja Raide-Jokeri kulkisi puistossa nurmipintaisella radalla.

Oulunkylä 2030 -sovellusta voi oman tietokoneen sijasta mennä käyttämään Oulunkylän kirjastoon sekä kaupunkisuunnittelun info- ja näyttelytila Laiturille, joka on osoitteessa Narinkka 2. Kirjastosta ja Laiturilta saa pyydettäessä opastusta sovelluksen käyttöön.

Käy tutustumassa eri ideoihin ja kommentoi niitä!

Teksti: Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija kaupunkisuunnitteluvirastosta

Share

Leave a Reply