Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Pakilat, Puheenvuoroja, Uutiset

Puheenvuoroja: Oulunkylän ja Pakilan seurakuntien rakenteesta selvitys

Pakilan ja Oulunkylän seurakuntaneuvostot ovat kesäkuussa pidetyissä kokouksissa päättäneet, että seurakuntien rakenteesta tehdään selvitys. Selvitystyöryhmä koostuu molempien seurakuntien luottamushenkilöistä ja työntekijöistä. Päätökset mahdollisista jatkotoimenpiteistä tehdään tämän kartoituksen pohjalta syksyllä 2017.

Selvityksessä tutkitaan kolmea vaihtoehtoa: molemmat seurakunnat säilyvät itsenäisinä, tutkitaan yhteistyön mahdollisuudet ja kolmantena vaihtoehtona tutkitaan mitä tarkoittaisi, jos seurakunnat yhdistettäisiin. Mitään vaihtoehtoa ei aseteta selvitystyössä lähtökohdaksi tai tavoitteeksi.

Seurakuntien taloudelliset toimintamahdollisuudet kiristyvät jatkuvasti. Suppenevista resursseista huolimatta etsitään keinoja, joilla kyettäisiin palvelujen määrä ja laatu seurakuntalaisille säilyttämään hyvänä.

Toiminnan tehostamiseen parhaita keinoja on suurempien toimintakokonaisuuksien luominen, jolloin resurssit saadaan paremmin hyödynnettyä. Seurakuntamaailmassa tämä tarkoittaa seurakuntien yhdistämistä suuremmiksi yksiköiksi tai sitten yhteistyön lisäämistä toimialojen toimintoja yhdistämällä.

Oulunkylän seurakunnan toiminta alkuvuoden aikana on ollut vilkasta. Varsinkin aktiivisuus sosiaalisessa mediassa, laaja musiikkitoiminta ja menestyksellinen Yhteisvastuukeräys ovat tuoneet lisäväriä seurakunnan alueelle.

Pakilan seurakunnassa opetellaan soveltamaan palvelumuotoilun keinoja, jotta seurakuntaan kohdistuviin ihmisten tarpeisiin voitaisiin löytää yhä toimivammat ratkaisut. Kokoava toiminta keskittyy Hyvän Paimenen kirkolle.

Teksti: Raimo Anttila ja Leo Norja

Share