Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Käpylä, Koskela, Maunula, Metsälä, Oulunkylä, Pakilat, Paloheinä, Patola, Politiikka, Torpparinmäki, Uutiset, Veräjälaakso, Veräjämäki

Miten toimit kaupunginvaltuustossa varavaltuutettuna alueemme asioiden ajamisessa?

Kaupunginvaltuuston varavaltuutetut

Oulunkyläisen jakelualueelta tuli uuteen valtuustoon myös varavaltuutettuja. Pyysimme heitä kertomaan suunnitelmistaan tällä valtuustokaudella. Kaikkien asialistalla on kärjessä lähipalveluiden säilyminen ja parantaminen. Myös viheralueita halutaan suojella ja kehittää.

Teksti: Susan Wilander

Miten toimit kaupunginvaltuustossa varavaltuutettuna alueemme asioiden ajamisessa?

Tapio Klemetti (kok) 

Olen kokoomuksen ensimmäinen varavaltuutettu ja valtuustoryhmän jäsen. Pyrin luomaan hyvät suhteet ryhmätovereihini ja kertomaan heille alueemme kannalta tärkeistä asioista. Ison ryhmän ensimmäisenä varavaltuutettuna saanen kutsun lähes kaikkiin valtuuston kokouksiin ja näin mahdollisuuden puolustaa alueellamme tärkeiksi koettuja asioita myös valtuustosalissa.

Olen myös Ympäristö- ja lupajaoston jäsen ja Rakentamispalveluliikelaitoksen (Stara) johtokunnan varapuheenjohtaja.

Kaupunki koostuu kaupunginosista, joilla jokaisella on oma identiteetti. Hyvässä kaupungissa omalta alueelta löytyvät toimivat lähipalvelut ja luonto on lähellä.

Pakila-Seuran tekemien kyselyjen mukaan täällä meidän alueella arvostetaan melko yksituumaisesti pientalovaltaisuutta ja luonnonläheisyyttä. Pyrin omalta osaltani kehittämään aluettamme nämä asiat mielessä pitäen.

Asukkaiden kokemusten kuunteleminen on tärkeää myös mietittäessä, millaisia lähipalveluja alueella tarvitaan. Minulle terveyskeskus, neuvola, kirjasto, päiväkoti, koulu ja ainakin joku liikuntapaikka ovat lähipalveluja, joita pyrin puolustamaan alueellamme.

Alueemme rajoittuu Keskuspuistoon lännessä ja Vantaanjoen vartta myötäilevään Helsinki-puistoon idässä. Nämä ainutlaatuiset puistot säästäisin rakentamiselta.

Johanna Krabbe (kok)

Oulunkylä on hieno kaupunginosa ja sillä on kaikki edellytykset olla jatkossa vielä enemmän. Kaupunginosa on yli 22 000 asukkaan koti, ja noin 10 000 ihmisen työpaikka-alue.

Järkevä rahankäyttö on hyvä perusta, jolle rakentaa kaikkien kaupunkilaisten tulevaisuutta. Hyvät päiväkodit ja koulut, kaupat ja putiikit sekä muut lähipalvelut tuovat alueelle elinvoimaisuutta ja hyvinvointia paikallisesti sekä laajemminkin.

Soteuudistuksessa on pidettävä oulunkyläläisten ja helsinkiläisten puolta, niin että terveyspalveluita voi valita ja palveluita saa, kun niitä tarvitaan. Yleisimpiin terveyspulmiin tarvittavien palveluiden olisi hyvä löytyä kodin, työpaikan tai kulkureittien lähettyviltä. Helsingin erityisolosuhteille sosiaali- ja terveysasioissa on annettava riittävästi painoarvoa, jotteivät potilaat huku uudistuksessa pesuveden mukana.

Viheralueet ovat tärkeitä ja tarjoavat liikunta- ja virkistäytymispaikkoja, näkö- ja pölysuojaa sekä omaleimaisuutta Oulunkylälle. Monipuolista kaupunkiluontoa on kehitettävä ja siitä on huolehdittava, joten kaavoitusta on syytä pitää silmällä. Täydennysrakentamisessa on huomioitava Oulunkylän viheralueet ja puistot sekä rakentamisen yhteensopivuus alueen vanhempiin asuintaloihin. Alueen viihtyisyyden pitäisi rakentamisella lisääntyä, eikä ainakaan vähentyä liian massiivisella rakentamisella.

Matti Enroth, (kok) 

Olen ollut Helsingin Kokoomuksen valtuustoryhmässä yli 20 vuotta, valtuutettuna kolme kautta ja väliin varavaltuutettuna kaksi kautta.  Kevään vaalitulos oikeutti minut taas varavaltuutetuksi. Varauduin valtuustovaikuttamiseni jatkumiseen tekemällä viime keväänä viisi valtuustoaloitetta, jotka käsitellään uudessa valtuustossa syyskaudella. Keräsin kullekin aloitteelle yli 15 valtuutettua kannattajiksi, joten aloitteeni etenevät normaalisti myös ilman läsnäoloani. Aloitteeni koskevat Keskuspuiston, Malmin lentokentän ja Tuomarinkylän kartanon alueiden poistamista Yleiskaava 2016:sta, liikennesuunnitelman tekemistä Pakilantien osuudelle Pirjontie – Kuusmiehentie ja sen toteuttamista, terveydelle vaarallisten koulurakennusten, mm. Pakilan yläaste, korjaamista nyt, katumelun ja -pölyn vähentämissuunnitelman tekemistä ja uusien pysäköintiautomaattien käytön helpottamista.

Toimiessaan valtuustossa varavaltuutetulla on valtuutetun oikeudet ja velvollisuudet. Kokousaineistoon on syytä paneutua huolella ja ottaa täysipainoisesti osaa keskusteluun ja päättämiseen. Valtuutettu ja myös varavaltuutettu voivat saada valtuustoaloitteensa vireille vain jättämällä sen valtuuston kokouksessa pöytäkirjasihteerille ja kun varavaltuutettu kutsutaan valtuustoon usein lyhyellä varoitusajalla, hänellä on syytä olla mahdollinen valtuustoaloite valmiina odottamassa. Aion tehdä yhteistyötä Kokoomus-ryhmän valtuutettujen ja alueemme muiden valtuutettujen kanssa, kuten aiemminkin. Alueemme asioita on syytä ajaa valtuustossa, mutta melkein yhtä tärkeää vaikuttamista on yhteydenpito asioita hoitaviin virkamiehiin. Sillä olen saanut aikaan paljon tuloksia, olenpa sitten toiminut valtuutettuna tai varavaltuutettuna.

Sirkku Ingervo (vas) 

Ihmisen vastuullisin tehtävä on omien lasten kasvattaminen. Siihen tarvitaan yhteiskunnan tuki ja arvonanto. Olen vuosien varrella tehnyt sitkeästi aloitteita subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta, maksuttomasta aamu- ja iltapäivätoiminnasta 1.-4. luokkalaisille ja kohtuullisista opetus- ja päiväkotiryhmistä ja lapsiperheiden kotipalvelun saamisesta kaikille ajoissa. Enkä aio luovuttaa. Kesäkuussa 20 vuoden kunnallispoliittisesta sitkeydestä saamani Helsinki-mitali huutaa jatkamaan taistelua ihmisen ja luonnon suojelun puolesta!

Yksilö ei voi olla yksin vastuussa yhteiskunnan rakenteellisista ongelmista. Asuntojen, päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmiin on puututtava kovalla kädellä. Julkisten rakennusten yksityistäminen ei ole sisäilmaongelman ratkaisu. Rakennushuoltoa ja -valvontaa on parannettava ja peruskorjausväliä lyhennettävä. Toivottavasti uusi valtuusto tukee keväällä tästä jättämääni aloitetta.

Lapsille ja vanhuksille palvelut ovat ennen kaikkea ihmisiä ja huolenpitoa. Kulttuuri, lähikirjastot ja asukasdemokratia kuuluvat kaikille. Lähiluonto tukee ruumiin ja mielen hyvinvointia. Kaupunkimetsä on arjen henkireikä ja itsessään arvokas.

Yksinäisyydellä, opiskelusta, työstä tai läheisistä ihmissuhteista sivuun jäämisellä on kova hinta inhimillisesti ja taloudellisesti. Eriarvoistumisen ja yksinäisyyden ehkäisy on jatkossakin poliittisen toimintani ydintä. Tulevien vanhusten yksinäisyyttä voidaan ehkäistä parhaiten jo neuvolassa, päiväkodissa, peruskoulussa ja harrastuksissa. Pidetään huolta! Ollaan yhteydessä!

 

Share