Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Pakilat, Uutiset

Urpo Oksanen on Vuoden Pakilalainen 2017

Vuoden pakilalainen: Urpo Oksanen

Vuoden Pakilalaista 2017, Urpo Oksasta, onnittelemassa Esko Lukkarinen ja Tapio Klemetti. Kuva: Erja Vuorio.

Pakila-Seura on nimennyt Vuoden Pakilalaiseksi 2017 diplomi-insinööri Urpo Oksasen. Oksanen on poikkeuksellisen aktiivisesti toiminut alueen asioita edistäen eri yhteisöissä, joista näkyvimpinä Lions Club, Pakila-Seura ja seurakuntaneuvosto. Hän on toiminut primus motorina monien alueen tapahtumien käynnistämisessä, esim. vuosittain vietettävä Pakilan, Paloheinän ja Torpparinmäen kyläjuhla on alun perin Urpo Oksasen idea. Toteutuksessa luonnollisesti on ollut mukana suuri joukko alueen toimijoita, mutta järjestelyissäkin Oksasen rooli koordinaattorina on ollut keskeinen.  Myös se, että Pakila juhlii tänä vuonna 600-vuotisjuhlaansa, perustuu Urpo Oksasen aloitteeseen. Hänen panoksensa juhlavuoden ohjelmien toteuttamisessa on ollut erittäin suuri. Oli tehtävä sitten suuri tai pieni, Oksanen on ollut valmis laittamaan itsenä likoon. Oksanen on pitänyt tärkeänä erityisesti asukkaiden yhteisöllisyyden vahvistamista.

Urpo Oksanen on kolmannen polven kantapakilalainen. Työuransa Oksanen teki rakennusalalla. Hän on toiminut urakoitsijana, konsulttina, projektineuvottelijana sekä itsenäisenä yrittäjänä. Oksanen on ollut mukana rakentamassa sitoja, patoja, teollisuuskohteita, voimalaitoksia ja hotelleja. Toimintakenttä on ollut laaja: Suomen lisäksi Oksanen on työskennellyt Venäjällä, Irakissa, Unkarissa, Malawissa, Nigeriassa, Brasiliassa ja Iranissa. Kotialuettammekin työ on koskettanut: Oksanen on ollut rakentamassa Tuusulantien alikulkua Osuuskunnantiellä.

Eläkkeelle päästyään Urpo Oksanen kertoo ”rauhoittuneensa” ja päässeensä suuntaamaan energiaansa kotiseututoimintaan. Pakilan 600-vuotisjuhlan ja kylätapahtuman lisäksi Urpo Oksasta voidaan pitää alueellamme julkaistun kotiseutukalenterin isänä.  Oksanen arvostaa kotiseutunsa pientalovaltaisuutta, turvallisuutta, rauhallisuutta ja luonnonläheisyyttä. Koti, uskonto ja isänmaa ovat Oksaselle elämän perusarvot, joille hän rakentaa ja joiden puolesta hän haluaa toimia. Toimintaansa ohjaaviksi käytännön arvoiksi Oksanen nimeää rehellisyyden ja tasapuolisuuden.

Vuoden Pakilalaisen kunniakirja luovutettiin Urpo Oksaselle Pakilan, Paloheinän ja Torpparinmäen kylätapahtumassa Pakilan yläaseteen koululla 3.9.2016.  Kunniakirjan Vuoden Pakilalaiselle ojensivat Pakila-Seuran puheenjohtaja Tapio Klemetti ja Pakila-Seuran hallituksen jäsen Esko Lukkari (kuvassa keskellä). Onnittelukukkien lisäksi Urpo Oksanen sai Paul Envaldsin suunnitteleman Pakila-Seuran nimikkomaljakon. Uusi Vuoden Pakilalainen sai myös haltuunsa Kaj Blomqvistin suunnitteleman pronssisen kiertopalkinnon, johon kaikkien Vuoden Pakilalaisen tittelin saaneiden nimet on kaiverrettu.

Kiitospuheenvuorossaan Urpo Oksanen kertoi arvostavansa Pakila-Seuran huomionosoitusta. Hänestä toiminta oman kotialueen hyväksi tuntuu luonnolliselta ja oikealta. Hän toi esiin paikallisten alueen yhteisöllisyyden kehittämisen: sitä ei voi kukaan tehdä yksin, vaan siihen tarvitaan kaikkien yhteistyötä. Oksanen jakoikin kiitoksen paikalle tulleen yleisön kanssa.

Pakila-Seura nimeää Vuoden Pakilalaiseksi alueella asuvan tai asuneen henkilön, joka on aktiivisella toiminnallaan vaikuttanut Pakilan alueen kehitykseen tai muuten toiminut yhteistyön edistäjänä alueen toimijoiden kesken. Aikaisemmin Vuoden Pakilalaiseksi on aiemmin valittu mm. muusikko Seppo Hovi, kirjailija Kari Hotakainen, taiteilija Paul Envalds, Pakilan naisvoimistelijoiden puheenjohtajat Ritva Berg ja Kerttu Valve sekä Pakilan yläasteen rehtorina toiminut Mauri Leppälä.

Teksti ja kuva: Erja Vuorio

Share