Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Blogit, Oulunkylä, Politiikka, Uutiset

Tasa-arvoa, hyvää koulutusta ja kaupunkiluonnon suojelua

Anna Vuorjoki

Anna Vuorjoki

Uusi valtuustokausi on aluillaan, mikä on aina jännittävää: valtuuston poliittinen ilmapiiri hakee muotoaan, ja monia tärkeitä valintoja on tehtävänä.

Vaikka uusi valtuusto on vasta tiensä alussa, yksi tärkeä päätös on jo tehty. Syyskuun lopussa valtuusto hyväksyi niin sanotun valtuustostrategian. Siinä linjataan tärkeimmät tavoitteet ja kehittämiskohteet koko valtuustokaudelle hiukan samaan tapaan, kuin hallitusohjelmassa asetetaan tavoitteita valtakunnan politiikkaan.

Nyt hyväksytyssä valtuustostrategiassa on paljon sellaista, mistä olen erittäin iloinen.

Ensinnäkin aivan keskeiseksi tavoitteeksi on nostettu eriarvoisuuden ehkäiseminen Helsingissä. Tällä hetkellä suuri osa helsinkiläisistä voi hyvin, mutta ihmisten väliset erot terveydessä, vauraudessa, aktiivisessa osallistumisessa, osaamisessa ja ylipäänsä hyvän elämän mahdollisuuksissa ovat suuret. Siksi eriarvoisuuden vähentäminen on mielestäni kaikkein tärkein tavoitteemme. Käytännössä se tarkoittaa esimeriksi kaikkien ihmisten vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamista sekä vahvaa turvaverkkoa sosiaali- ja terveyspalveluissa niihin tilanteisiin, kun elämässä tulee vastaan vaikeuksia.

Toiseksi koulutuksen ja varhaiskasvatuksen laatu on strategiassa vahvasti esillä. Minulle se merkitsee ennen kaikkea sitä, että erilaisista oppijoista pidetään huolta. Koulujen ja päiväkotien aikuisilla pitää olla mahdollisuus tukea niitä, joille oppiminen on tavallista vaikeampaa tai joiden jaksaminen arjessa on tiukoilla vaikkapa perheen vaikean tilanteen vuoksi. Tärkeä on myös strategian maininta ”päiväkodit löytyvät läheltä”. Pitkistä lasten kuljetusmatkoista aamuin illoin on päästävä eroon.

Kolmanneksi yhtenä strategian tavoitteena on arvokkaan kaupunkiluonnon vaaliminen ja metsäverkoston vahvistaminen. Meille oulunkyläläisille tämä valtuuston linjaus on tärkeä selkänoja, kun vaadimme arvokkaiden luontoalueiden suojelemista esimerkiksi Veräjämäen metsässä ja Pirunkalliossa.

Valtuustostrategia antaa isot suuntaviivat valtuuston työlle, mutta lihaksi se muuttuu vasta tulevissa valtuuston päätöksissä. Valtuutettujen tehtävä on huolehtia, etteivät tavoitteet jää sanahelinäksi, vaan eriarvoisuus todella vähenee, lapset saavat hyvää kasvatusta ja kaupunkiluonto säilyy monimuotoisena. Tätä myös jokaisella kaupunkilaisella on oikeus vaatia. Siksi strategiaan kannattaakin tutustua ja kertoa rohkeasti meille valtuutetuille, mitä toimenpiteitä esimerkiksi Oulunkylässä näiden tavoitteiden toteuttaminen parhaimmillaan tarkoittaisi.

Anna Vuorjoki
kaupunginvaltuutettu (vas)

Share