Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Blogit, Politiikka, Uutiset

Blogi Sanna Vesikansa: Helsinki vahvistaa kotihoitoa

Sanna Vesikansa Henriikka Hellström

Apulaispormestari Sanna Vesikansa. Kuva: Henriikka Hellström.

Syksyn lopuksi kaupunginvaltuusto päätti ensi vuoden budjetista. Kuntavaalien siirto lokakuusta keväälle merkitsi, että uusi valtuusto pääsee heti ensimmäisenä vuotenaan määrittelemään talouslinjat, kun aiemmin tämä oli mahdollista vasta toisena istuntovuotena. Kaupunkilaisten tahdon pitäisi näkyä siis paremmin Helsingin talouden tärkeysjärjestyksessä.

Apulaispormestarina lokakuuni kului tiiviisti talousarvioneuvotteluissa, joita kävimme kaupunginhallitusryhmien kesken. Tekemämme sopimus on varsin hyvä. Pormestarin ehdotukseen verrattuna erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitusta korjattiin selkeästi ylöspäin. Yhteensä palveluihin panostettiin 32 miljoonaa, josta 23 miljoonaa sosiaali- ja terveystoimeen.

Jaamme nämä lisärahat tarkemmin sosiaali- ja terveyslautakunnassa joulukuussa, kun päätämme ensi vuoden käyttösuunnitelmassa.

Pidän tärkeänä, että osa tästä rahasta käytetään ikäihmisten kotona asumisen parantamiseen. Ikäihmisten määrä Helsingissä kasvaa nopeasti. Olemme kehittäneet hyviä toimintamalleja kotihoidon vahvistamiseen. Esimerkiksi Vuosaaressa on kokeiltu uudenlaisia työaikoja ja Kontulassa itseohjautuvia kotihoidon tiimejä. Olen käynyt molempiin tutustumassa ja keskustellut laajasti työntekijöiden ja johdon kanssa.

Molemmista on saatu hyviä kokemuksia – sekä työntekijöiden jaksaminen ja työn hallinnan tunne, että asiakkaiden tyytyväisyys ovat kasvaneet. Molemmissa lopputuloksena on ollut, että osa käynneistä asiakkaiden luona on pidempiä ja aikaa jää myös ulkoiluun, kirjastossa tai kahvilassa käymiseen. Tätä uskon, että haluavat niin ikäihmiset, omaiset kuin työntekijätkin.

Yksi konkreettinen parannuskohde on päivystyksellisyyden lisääminen kotiin. Jos iltaisin tai viikonlopun aikana sattuu yllätyksiä, usein ainoa paikka avun hakemiseen on päivystys. Olemme kehittäneet malleja, miten ensihoitoa viedään kotiin ikäihmisen luokse. Näin vältetään turhaa odotusta, hoidettavien siirtelyä ja vähennetään päivystyksen kuormaa. Tähän on syytä panostaa ensi vuonna erityisesti.

Kotihoidossa raskasta on ollut myös paikoitellen sijaisjärjestelyjen toimivuus. Kun saamme sijaisjärjestelyt toimimaan yhtä hyvin kuin ne esimerkiksi Vuosaaren kokeilussa jo toimivat, pitäisi tämän näkyä parantuneena työhyvinvointina ja parempana palveluna helsinkiläisille.

On hyvä, että voimme johtaa Helsinkiä yhteistyöllä. Nyt tehty talousarvio on hyvä osoitus siitä, että sovittelemalla yhteen eri puolueiden tavoitteita voimme tehdä hyviä, kaikkia helsinkiläisiä huomioivia päätöksiä.

Sanna Vesikansa

apulaispormestari

Share