Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Uutiset

Åggelby minns sina stupade

Åggelby hjältegravar, Mats Blomqvist

Åggelby hjältegravar. Bild: Mats Blomqvist.

Den yviga tallen läar för den bitande nordanvinden när vi står vid gläntan som utgör området för Åggelby hjältegravar. Vi är på Malms begravningsplats, vid kvarteret 91. Fram till år 1919 hörde Åggelby till Helsinge socken. Då bildade man den självständiga, tvåspråkiga Åggelby församlingen och man behövde en sista viloplats för sina medlemmar. Under krigsåren 1939-44 jordades här 28 stupade söner från byn.

Det sobra monumentet av Ilmari Wirkkala från 1950 tycks inte ha berörts av tidens tand. Men försilvringen på minnesplattorna utsattes för väder och vind och nöttes med åren nästan helt bort. Sedan länge har olika organisationer i Åggelby uppvaktat vid hjältegravarna, bland dem Svensk förening i Åggelby. Vi kände oss ledsna över det pågående förfallet.

Under början av 2000-talet påtalade föreningen ett flertal gånger att minnesplattorna var svåra att läsa. Vid ett besök på gravkontoret i oktober 2016 med fotografier, lät man oss förstå att man under jubileumsåret 2017 skulle se till att området skulle snyggas upp.

Vid ett besök till hjältegravarna i september i år kunde vi med glädje konstatera att arbetet blivit väl gjort och fint utfört. Tack.

I Oulunkylän yhteiskoulu och Åggelby svenska samskola uppsattes dessutom Pro Patria minnestavlor över stupade elever. Tavlan från Åggelby svenska samskola flyttades till Åggelby gamla kyrka efter det att samskolan upphört.

Text och bild: Mats Blomqvist / Svensk förening i Åggelby

Share