Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Blogit, Oulunkylä, Uutiset

Tammen juurella

Minä olen se ihminen, joka pysyy samoissa asemissa pitkään. Saman miehen kanssa 45 vuotta, samassa työpaikassa 33 vuotta ja samassa oulunkyläläisessä osoitteessa 30 vuotta. Muistan kun muutimme, koska oli aivan hervoton pakkanen ja paljon lunta. Ja senkin kun uuden kodin ovikello seuraava päivänä soi ja oven takana seisoi kolme lasta kysymässä ”Mikäton pojannimiontuleekssemeidänkanssaleikkimään?” Sinne meni ja hyvin viihtyi.  Lapset muuttivat, mutta meitä sen aikaisia aikuisia asuu vielä samassa yhtiössä aika monta.  Hekin ovat paikallaan pysyvää sorttia ja viihtyvät Ogelissa.

Kuten olemme menneinä vuosina niin monesti yhdessä pohtineet, tämän kaupunginosan ja sen lähinaapureiden viihtyvyys perustuu paljolti kylämäiseen ympäristöön. Olemme olleet huolissamme viheralueiden kutistumisesta ja se huoli on kyllä aiheellista. Jotain positiivista tapahtui kuitenkin ennen joulua.  Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto lähetti mm Oulunkylä-seuralle lausunnon antamista varten esityksen Veräjämäen lehdon luonnonsuojelualueen perustamiseksi.

Lehto sijaitsee Pikkukosken uimarannan ja Vanhankosken vedenpuhdistuslaitoksen välissä. Rauhoituksen tarkoituksena on suojella alueella esiintyviä luontotyyppejä ja eliölajeja – erityisen suojelunarvoisia ovat lahopuustoiset lehdot ja luonnontilaisen kaltaiset vanhat metsät. Alueella on uhanalaisia ja silmälläpidettäviä kasveja, lahottajasieniä sekä runsas ja monipuolinen lintulajisto. Rauhoitus tarkoittaa, ettei alueelle saa rakentaa mitään, mutta sen käyttö marjastukseen ja sienestykseen olisi sallittua. Seura jättää lausuntonsa helmikuussa.

Tässä linkki, josta löytyy asiaa koskeva pöytäkirja: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-ymparisto-ja-lupajaosto-asiakirja?ls=11&doc=Kymp_2017-12-15_Ylja_11_Pk.

Lainhuutotodistuksesta löytyy mielenkiintoinen yksityiskohta. Kyseessä on siis Koskela-Forsby -niminen tila, maapinta-alaltaan 181 ha, jonka Helsingin kaupunki on saanut kuningas Juhana III’lta lahjakirjalla 3.8.1569.  Rauhoitetaan siis tämä kuninkaallinen lahja!

Toivotan teille kaikille oikein hyvää alkanutta vuotta 2018.

Marja Markko

PS Seuraava asukasilta ja jäsenkokous järjestetään maaliskuussa.

Share