Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Uutiset, Veräjämäki

Oulunkylän Seurahuone remonttiin – asukastalon pelastus vai uhka?

Oulunkylän Seurahuone Hannu Kurki

Saadaanko Seurahuone käyttöön kun maassa on jälleen lunta? Kuva: Hannu Kurki

Asukastalo Oulunkylän Seurahuone menee remonttiin ja suljetaan toukokuun alusta vuoden 2018 loppuun asti. Sosiaali- ja terveysviraston ilmoituksen mukaan tarkoituksena on, että asukastalotoiminta palaa Seurahuoneelle kunnostuksen valmistuttua. Tieto herättää kuitenkin talon käyttäjissä epäilyjä.

Historia ei tue luottamusta

Ensi alkuun uutinen historiallisesti ja toiminnallisesti merkittävän kaupunginosan tunnuksen kunnostamisesta kuulostaa hyvältä, mutta asukastalon vaiheita tunteville se herättää myös tuttuja pelkoja talon toiminnan alas ajamisesta remonttitauon aikana ja kunnostetun arvotalon luovuttamisesta muuhun käyttöön tai peräti sen myymistä.

Asukastalot vaakalaudalla pitkään

Kaupungin virkamiesjohto ajoi apulaiskaupunginjohtaja Jussi Pajusen johdolla Helsingin asukastalojen toimintojen lakkauttamista vuosina 2013-15. Valmistelussa sivuutettiin täysin asukkaat.  Asukastalojen puolustajien sinnikkyys toi lopulta voiton, kun kaupunginhallitus (kokoomuksen yksin vastustaessa) päätti syksyllä 2015 jatkaa sote-viraston ylläpitämän 10 asukastalon toimintaa. Kun Oulunkylä-Seuran v. 2013 perustama Pro Oulunkylän Seurahuone –liike käynnistyi, eivät edes sote-lautakunnan jäsenistä monet tunteneet asukastalojen toimintaa. Vasta verkostojen valistava työ teki laajemmin näkyväksi sen merkitykseen, joka taloilla on alueellisen ja yhteisöllisen sosiaalityön, työllistymisen, harrastusten ja lähidemokratian paikkoina.

Ensin helpotus, sitten tyrmistys

Toiminta saattoi jatkua Oulunkylässä, samoin Seurahuoneen kunnostus, kunnes kaupunki yllättäen päätti keskeyttää pitkään suunnitellun ja odotetun peruskorjaushankkeen joulun alla 2015. Ensimmäiseen vaiheeseen kuului alakerran sisätilojen kunnostus, josta ehdittiin toteuttaa seinä- ja lattiarakenteiden purku. Lisäksi toteutettiin sadevesien ohjaushanke. Kunnostuksen tarkoituksena oli turvata talon kunto, ajanmukaistaa lvi-rakenteet ja saada talon tiloista terveelliset ja tarkoituksenmukaiset. Katutason eli kellarikerroksen osalta suunnitelmaan kuului mm. kokoustiloja kahvilakeittiöineen asukas- ja yhdistystoimintaa varten sekä esteetön liikkuminen ja sisäänpääsy.

Suunnitelmat julki ja asukkaat mukaan

Kunnostuksen keskeytyessä suljettiin katutason kerros eikä sen tuuletuksesta huolehdittu, joten kosteus aiheutti pahoja haittoja homekasvustoineen. On selvää että nyt jatkettavaan kunnostustyöhön kuuluu mm. em. tilojen korjaus, mutta tietoa ei ole miten taloa muuten kunnostetaan. Aiemmassa kunnostustyöryhmässä oli asukkaiden ja käyttäjien edustus mukana Oulunkylä-Seuran muodossa. Sote-viraston tuleekin taata, että tämä näkökulma on nyt alusta asti mukana hankkeessa.

Jatkosta vakuus

Aiempien kokemusten takia Oulunkylä-Seura ja talon muut käyttäjät ovat huolissaan siitä, että kunnostusaikaa saatetaan hyödyntää asukastalotoiminnan ratkaisevaan muuttamiseen, jopa alasajoon. Uhkana on myös, että arvotalon kunnostuksen jälkeen sitä ei enää otettaisikaan sote-viraston ja asukastoiminnan käyttöön.

Luottamuksen saamiseksi Oulunkylä-Seura järjestääkin asukasillan, jonka tavoitteena on saada sekä kaupunginhallinnolta että poliittisilta päättäjiltä takuut toiminnan jatkamiseksi. Asukasiltaan 10.4. on kutsuttu vastaava apulaiskaupunginjohtaja, valmistelevia virkamiehiä sosiaali- ja terveysvirastosta sekä kaupunginkanslian asukasyhteistyöyksiköstä. Samoin kaupunginvaltuuston ryhmiltä odotetaan vastauksia siihen, miten Oulunkylän Seurahuone turvataan asukastalona, jossa myös sote-viraston aluetyö jatkuu. Koska alueella on huutava pula kansalaistoiminnan tiloista, on väistötilojen löytyminen iltatoimijoille myös hyvin ajankohtaista.

”Lähiötyö ja asukastalot ovat sellainen voimavara, mikä pitää ottaa entistä paremmin mukaan eri lautakuntien, mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen ns. jalkautuvien ja matalan kynnyksen palvelujen kokonaisuudessa. Olen käynyt monissa asukastaloissa tutustumassa niiden toimintaan enkä voi mitenkään ajatella kaupungin luopuvan asukastaloistaan tai lähiötyöstä. ”  

Sosiaali- ja terveyslautakunnan silloisen puheenjohtajan Maija Anttilan (sd) kannanotto 7.10.2015 (HS Mielipide) kuvastaa hyvin silloisen kaupunginhallituksen enemmistön näkemystä. Mikä on tilanne tänään, voimmeko edelleen nojata päättäjien tukeen?

Kutsu asukkaille ja yhdistyksille

On tärkeää, että oulunkyläläiset ovat mukana puolustamassa Oulunkylän Seurahuoneen säilymistä asukkaiden ja lähityön käytössä. Oulunkylä tarvitsee yhteisen olohuoneensa: tule mukaan varmistamaan sen tulevaisuus, kuulemaan virkamiesten suunnitelmista ja päättäjien kannoista asukasiltaan ti 10.4. klo 18 Sydäntalolle Oltermannintie 8.

Teksti: Erwin Woitsch, Oulunkylä-Seura

Kuva: Seurahuone. Kuva: Hannu Kurki

Share