Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Uutiset

Oulunkylän keskustaan uutta liiketoimintaa

Kaupungin tilaama selvitys suosittelee uutta liiketilaa Oulunkylän keskustaan. Alueen väkiluku kasvaa runsaasti uudisrakentamisen seurauksena. Selvityksessä on kartoitettu alueen ja lähivyöhykkeen kaupalliset palvelut ja tutkittu niiden riittävyyttä.

Oulunkylän keskusta

WSP-Finlandin on laatinut selvityksen Oulunkylän alueen kaupallisesta kehittämisestä. Tehtyjen laskelmien mukaan keskustan liiketilan, joka on nyt 6200 k-m2, lisätarve olisi vuoteen 2030 mennessä 5000 k-m2, ja seuraavien 20 vuoden aikana vielä 7000 k-m2.

Ogelin kauppakeskuksen kiinteistönomistaja on kiinnostunut kehittämään tontin rakennuskantaa. Nykyinen liikekeskus tullaan joko kunnostamaan tai uusimaan kokonaan. Erilaisia vaihtoehtoja on tutkittu, mutta vielä ei ole päätetty mihin suuntaan korttelia kehitetään. Kiinteistön säilyttäminen liiketilakäytössä on tärkeää.

Ogelin lisäksi kehittämismahdollisuuksia tarjoaa keskustassa myös Oulunkyläntien ja torin välinen alue. Tämä voi olla vaihtoehtoinen uuden liikekeskuksen sijaintipaikka tai nykyisen liikekeskuksen laajennuspaikka. Tontilla ei tällä hetkellä ole kaupallisia palveluita. Eläkelaitos on valmis kehittämään omistamaansa asuinkiinteistöä. Kulmaan rakennettavan rakennuksen avaaminen pienliiketiloilla elävöittäisi katutilaa.

Nykyisen päivittäistavarakaupan laajennuksen lisäksi radan puoliseen kulmaan voisi sijoittua toinen kauppa, sillä päivittäistavarakaupalla ei ole tarvetta avautua katutilaan samaan tapaan kuin pienillä liiketiloilla.

Tällä hetkellä torilla on sekä puistoympäristöä että pysäköintiä. Torin osittaista täydennysrakentamista tulee tutkia. Tärkeää on myös sijoittaa liiketilaa rakennusten pohjakerroksiin, erityisesti lähellä Siltavoudintietä. Jos aseman läheisyyteen torin ympärille saataisiin liiketiloja, yhteys asemalta keskustaan olisi nykyistä kiinnostavampi ja vetovoimaisempi.

Radan eteläpuolella Oulunkyläntien varsi tulee tiivistymään myös jossain vaiheessa. Kaupunkimaisen ilmeen luomiseksi tulee rakennusten pohjakerroksiin sijoittaa pienliiketilaa.

Kannanotot kolmeen keskustan kehittämisehdotukseen

Viime vuonna Kaupunginsuunnitteluvirasto laati kolme kaaviota Oulunkylän keskusalueen laajentamiseksi, kaksi varsin rajuja. Selvityksessä todetaan vaihtoehdon A olevan kaupallisesti liian vaatimaton.

Vaihtoehdossa B Ogelin liikekeskusta laajennetaan, mikä tuo keskeiselle paikalle uutta liiketilaa. Siltavoudintien varteen muodostuu kaupunkimainen kauppakatu, kun liiketilaa voidaan sijoittaa molemmin puolin katua. Tori jää hieman syrjään keskeiseltä kauppakadulta, mutta sen merkitys kaupunkiaukiona sopii hyvin aseman tuntumaan. B-vaihtoehto on lähimpänä selvityksessä esitettyjä suosituksia keskustan kaupallisesta kehittämisestä.

Vaihtoehdossa C keskusta uudistuu kaupallisesta näkökulmasta kaikkein eniten. Ogelin liikekeskuksen tilalle sijoittuu asumista ja liiketilaa voidaan luontevasti sijoittaa ainoastaan Oulunkyläntien varteen sekä Oulunkyläntien ja Mäkitorpantien risteykseen. Uusi kaupallinen keskusta sijoittuisi Siltavoudintien ja Oulukyläntien risteykseen.

Teksti: Arto Salmela

Kaupalliseen selvitykseen pääsee tutustumaan tästä.

Share