Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Kulttuuri, Oulunkylä, Uutiset

Oulunkylän yhteiskoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspäivä

28.2.-18 järjestettiin Oulunkylän yhteiskoulussa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspäivä, jonka ideana oli antaa tietoa ja tarkastella aihetta eri näkökulmista. Päivä on osa koulumme tämän vuoden teemaa. Tietenkin tavoitteena oli myös kehittää kouluilmapiiriä näiden arvojen mukaan.  

Kouluun saapui eri järjestöistä asiantuntijoita kertomaan heidän toiminnastaan pienien pajojen muodossa. Oppilaat valitsivat itse kaksi pajaa, joihin halusivat päivän aikana osallistua. Mukana olivat esimerkiksi Seta, Yeesi ja Suomen Pakolaisapu. Pajoissa käytiin läpi itse järjestön perusideaa ja tehtiin toiminnallisia harjoitteita, kuten pelejä, joilla havainnollistettiin asian ydintä. Niissä annettiin myös tietoa oppilaille ja keskusteltiin yhdessä. Moni nuori ei välttämättä tiedä paljoa tasa-arvoon ja sen toteutumiseen liittyvästä työstä, joten tämä päivä oli erittäin tärkeä. Ala-aulassa oli pajoilla pienet toimipisteet, joista sai mm. infolappuja, tarroja ja pinssejä.

Päivän kruunasi Signmarkin konsertti, joka oli yhdellä sanalla kuvailtuna inspiroiva. Signmark räppäsi viittomakielellä; näky oli hämmästyttävä ja upea. Signmark, eli Marko Vilhelm Vuoriheimo, on kuuro rap-artisti, joka on aloittanut musiikkiuransa vuonna 2004. Hän pyrkii ottamaan kantaa viittomakielisten oikeuksiin musiikkinsa avulla.

Kysyimme muutamalta oppilaalta, mitä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus heille tarkoittaa, ja haastattelun tulos oli sydäntä lämmittävä:

Jamilia Marcus, 14, kommentoi yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa seuraavanlaisesti:
-Se on sitä, että pidetään kaikkien hyvinvoinnista huolta ja kaikki ovat tasa-arvoisia. Kouluissa tämä toteutuu hyvin, mutta sukupuolien kohtelemisessa on välillä eroja. Eli kehitettävää siis löytyy vielä.

-Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus merkitsee minulle sitä, että kaikkia ihmisiä kohdellaan oikeudenmukaisesti eikä ketään syrjitä heidän fyysisten, henkisten tai sosiaalisten ominaisuuksiensa takia. Meidän koulussamme se mielestäni toteutuu olosuhteisiin nähden huomattavan hyvin; jokaista kohdellaan yksilönä, eikä osana massaa. Omien havaintojeni mukaan kiusaamistakaan ei juurikaan esiinny, Helmi Vuorilehto, 14, vastasi.

Kaiken kaikkiaan tapahtuma oli menestys ja oppilaat pitivät siitä huimasti. Kiitos osallistuneille!

Teksti: Najah Mohammed 8 D ja Aino Kokkonen 8 D

Share