Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Uutiset

Seurakuntavaalit tulevat!

seurakuntavaalit

Ketkä tarvitsevat juuri nyt eniten apua? Miten olemme läsnä helsinkiläisten lapsiperheiden ja vanhusten arjessa? Kuka saa äänen kirkossa? Äänestämällä voit vaikuttaa asioihin, jotka parantavat helsinkiläisten elämää.

Seurakuntavaaleissa äänestetään uudet luottamushenkilöt vuosiksi 2019 – 2022. He vaikuttavat kirkon tulevaisuuteen. Jokaisessa seurakunnassa on vaaleilla valittu seurakuntaneuvosto, joka johtaa seurakunnan toimintaa. Oulunkylän seurakunnasta seurakuntaneuvostoon valitaan 25 ehdokkaasta 14 jäsentä.

-Olen asunut pitkään seurakuntamme alueella Käpylässä. Olen myös pitkään ollut seurakunnan luottamushenkilönä seurakuntaneuvostossa, kertoo Anne Lindell, seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja. -Seurakuntaneuvostossa käsitellään lähinnä oman seurakuntamme asioita ja päätetään niistä. Saamme osallistua uusien työntekijöiden valintaan, päättää oman seurakuntamme määrärahojen käytöstä, osallistua messujen suunnitteluun ja toteutukseen ja ylipäätään asioihin, jotka ovat meitä jokaista lähellä.

Lindell kokee myös, että voi olla myötävaikuttamassa koko asuinalueensa hyvinvointiin.
-Tekeehän seurakunta tosi paljon yhteistyötä useiden seurojen ja muiden täällä toimijoiden kanssa. Voin oikeasti vaikuttaa asioiden hoitoon.

Seurakuntavaaleissa valitaan jäsenet myös kirkkovaltuustoon. Oulunkylän seurakunnasta ehdokkaita on 17, joista valitaan 5. Helsingin yhteisessä kirkkovaltuustossa päätetään muun muassa seuraavista asioista:

Kuka tarvitsee apua? Luottamushenkilöt päättävät diakonian suurista yhteisistä hankkeista. Niihin kuuluvat myös Helsingin seurakuntien Yhteinen pöytä ja elintarvikeavun uudistaminen.

Työn painopisteet. Mihin käytetään yhteinen raha Helsingin seurakunnissa? Purammeko perheneuvonnan jonot? Asetummeko avuksi sairaalasta kotiutuville ja heidän omaisilleen? Miten tuemme kummiutta ja lasten kristillistä identiteettiä? Miten parannamme asiointipalveluja? Miten autamme läheisen menettäneitä surun keskellä?

Seurakuntien kiinteistöt. Pidetäänkö omat leirikeskukset vai vuokrataanko tilat rippikoululeirejä varten muualta? Mitkä tilat korjataan? Myydäänkö vapautuneet tilat vai vuokrataanko ne ulkopuolisille? Mitä itse omistetaan, missä ollaan vuokralaisena?

Oulunkylän seurakunnassa on kolme ehdokaslistaa, joista löydät ehdokkaat seurakuntaneuvostoon, sekä kirkkovaltuustoon. Listat ovat nimeltään Meidän seurakunta, Sydän vasemmalla ja Tulkaa kaikki. Äänioikeutettuja ovat kaikki seurakunnan yli 16-vuotiaat jäsenet.

Ennakkoäänestys pidetään 6-10.11. ja vaalipäivä on sunnuntai 18.11.2018

Teksti: Ella Luoma

Kuva: Oulunkylän seurakunta

Share