Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Blogit, Pakilat, Uutiset

Pakila-Seuran Blogi: Pakilan Nuorisotalon sulkeminen sotisi Helsingin kaupunkistrategiaa vastaan

Kaupunginvaltuuston päättämässä strategiassa Helsinki julistaa olevansa maailman toimivin kaupunki, joka on turvallinen, viihtyisä, sujuva, helppo ja välittävä. Strategiassa todetaan, että kaupungin perustehtävä on järjestää asukkailleen laadukkaita palveluja ja luoda edellytyksiä virikkeelliselle ja hauskalle elämälle. Siinä painotetaan myös jokaisen lapsen ja nuoren mahdollisuuksia harrastaa.

Helsingin kaupungin talousarvioon ensi vuodelle esitettyjen määrärahojen riittämättömyys voi johtaa Pakilan nuorisotalon sulkemiseen. Nuorisotalon sulkeminen heikentäisi tai lopettaisi nuorisotyön lisäksi ison määrän vapaaehtoisvoimin järjestettyjä kerhoja ja muskareita, joille ei ole korvaavia tiloja tarjolla.

Kaupunkistrategiassa annettu lupaus pitää jokainen nuori mukana ja ehkäistä syrjäytymistä tuntuu sanahelinältä, jos pienen säästön vuoksi ollaan valmiita jättämään alueen nuoret ja lapsiperheet vaille harrastus- ja kokoontumistiloja.

”Toivon, että jokainen meistä omalla toiminnallaan tekee tämän strategian eläväksi” kirjoittaa pormestari Jan Vapaavuori kaupunkistrategian esipuheessa. Nuorisotyöntekijät sekä kerhojen ja muskareiden ohjaajat tekevät oman osansa. Uskon ja toivon, että kaupungin viranhaltijat ja päättäjät tukevat heitä, eivätkä sulje Pakilan nuorisotaloa. Se osoittaisi, että haluamme oikeasti yhdessä rakentaa välittävää Helsinkiä.

Pakila-Seuran hallitus kiteytti viime keväänä Pakila-Seuran tavoitteen sloganiksi ”Pakilasta stadin paras paikka asua”. Konkreettisista keinoista tavoitteen saavuttamiseksi päätetään Pakila-seuran syyskokouksessa 27.11. klo 18 Pakin talolla. Kokouksessa päätetään mm. toimintasuunnitelmasta vuodelle 2019. Syyskokoukseen ovat tervetulleita jäsenten lisäksi kaikki Pakilan, Paloheinän ja Torpparinmäen alueen kehittämisestä kiinnostuneet.

Isot kaavoitus- ja rakennushankkeet vaikuttavat asuinalueeseemme lähivuosina. Nyt on oikea aika vaikuttaa. Yleiskaavassa päätetty pientalovaltaisten alueiden tiivistäminen on saamassa muotonsa. Pakilanpuiston koulu- ja päiväkotihankkeita suunnitellaan kovaa vauhtia. Tuusulanväylän muuttaminen kaupunkibulevardiksi Käpylästä Pakilan eteläosien tasolle on käynnistynyt. Nyt luodaan linjauksia sille, millaista kaupunginosaa kaduksi muutettavan väylän varrelle tavoitellaan.

Pakila-Seuran pyrkimyksenä on jatkaa aktiivista toimintaa alueen asukkaiden äänen kuulumisen varmistamiseksi kaikissa aluetta koskevissa asioissa. Kaava-asioiden lisäksi tavoitteena on lisätä asuinympäristön palveluja, turvallisuutta ja viihtyisyyttä, edistää yhteisöjen ja yritysten toimintaedellytyksiä sekä vaalia yhteisöllisyyttä ja paikallista kulttuuria.

Pakila-Seuran toiminnalla on vaikuttavuutta sitä enemmän, mitä enemmän sillä on jäseniä. Yksi vuoden 2019 toiminnan tavoite onkin jäsenyyden hyötyjen kehittäminen ja jäsenhankinta. Jos koet oman asuinalueesi kehittämisen tärkeäksi, liity Pakila-Seuran jäseneksi .

Hyvää syksyä!

Tapio Klemetti

Pakila-Seuran pj

050-624 86

 

Share