Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Kulttuuri, Oulunkylä, Uutiset

Svenska dagen på Solhem

Solhem

Svenska dagenfesten hölls på Solhem i Malm. Bild: Katja Salojärvi.

Den 6 november ordnades en allmän svenska dagenfest i Malm. Tillställningen hade samlat ett drygt femtiotal personer som fick ta del av ett rikhaltigt och intressant program.

Festen inleddes med välkomstord av Markus Söderman, som också verkade som konferencier under kvällen.

Efter de inledande orden sjöng man unisont Modersmålets sång till ackompanjemang av Niels Burgmann, och sedan framförde en grupp elever från Staffansby lågstadium berättelsen om Hallonmasken av Zacharias Topelius. Stycket hade regisserats av Nina Tikkanen.

Festtalet hölls av författaren, läraren och tidigare läsambassadören Katarina von Numers-Ekman som talade under rubriken: ”Vad behöver vi tänka på när vi diskuterar barns och ungas läsande idag”. Hon framhöll betydelsen av att alla barn redan som små får stifta bekantskap med litteratur. Det är också av stor betydelse att barn blir intresserade av läsning och att intresset håller i sig upp i vuxen ålder. Enligt von Numers-Ekman är en god läsförmåga och ett genuint litteraturintresse av vikt också i det kommande yrkeslivet.

Efter festtalet följde ett sångframträdande av GUF-körens damer under ledning av Niels Burgman. Först sjöngs en sång på estniska, Muusika av Pärt Uusberg och Juhan Liiv. Sedan framfördes Esmeraldas bön av Alan Menken och Stephen Schwarz med svensk text av Monika Forsberg. Efter det följde Vargsången av Astrid Lindgren och Björn Isfält och som slutnummer Natt över jorden av Karin Rehnqvist och Erik Blomberg.

Festprogrammet slutade som vanligt med Vårt land som sjöngs unisont. Efter det följde fri samvaro runt de uppdukade kaffeborden.

Svenska dagenfesten på Solhem i Malm är en årligen återkommande tradition återkommande tradition. Som arrangörer står Malms Svenska Ungdomsförening, Gammelstadens Ungdomsförening, Svensk Förening i Åggelby, Kottby-Månsas Svenska Förening och Norr om Stan.

Text: Kenneth Nykvist
Bild: Katja Salojärvi

Share