Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Kulttuuri, Oulunkylä, Uutiset

Tule mukaan edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia!

OIVA

Ogelin OIVAn työpajassa 8.11.2018 vanhemmat sekä kodin ja koulun yhteistyön vastuuopettajat ideoivat yhdessä hyviä käytänteitä luokkatiimien toimintaan. Kuva: Marko Ainoa.

Vanhempien kiinnostus lapsen koulunkäyntiä kohtaan on ensisijaisen tärkeää sekä lapsen oppimisen että kouluviihtyvyyden kannalta. Suomen vanhempainliitto julkaisi Vanhempien barometri 2018:n tulokset marraskuun alussa. Noin 10 000:n peruskouluikäisten vanhemman vastauksista nousi selvästi esille, että uuden opetussuunnitelman linjaama vanhempien osallisuus ja mukanaolo koulun toiminnassa ei ole vielä täysin jalkautunut kouluarkeen.

Vanhempainliitto suosittelee, että vanhemmat tulee aktiivisesti osallistaa mukaan tukemaan kouluhyvinvointia ja kehittämään koulun toimintaa. Oulunkylän ala-asteella panostetaankin nyt kodin ja koulun yhteistyön syventämiseen vanhempaintoiminnan aktiivien ja koulun välisellä yhteistyöllä: paljon hyvää on jo – ja uusia toimintatapoja luodaan ja kehitetään yhdessä.

Millaista vanhempaintoiminta on nykyään?

-Mä haluan olla mukana, koska se on oiva tapa osallistua lasten kouluasioihin – saa paremmin tietoa ja pääsee vaikuttamaan yhteisiin asioihin. Ja se on hauskaa, tuo positiivista virettä elämään! Oulunkylän ala-asteen vanhempaintoiminnan aktiivi Rina Oksanen innostaa uusia vanhempia mukaan. Osallistua voi nykypäivänä monella tapaa: somessa toimivan yhteistyöryhmän kautta, tulemalla mukaan työpajoihin tai vaikkapa vastaamalla erilaisiin teemakyselyihin kun aihe kiinnostaa oman perheen näkökulmasta.

Toimintaa eri ikäisten lasten perheille

Oulunkylässä on useita vanhempien vapaaehtoisvoimin pyöriviä yhdistyksiä – MLL Oulunkylä tarjoaa aktiivisesti toimintaa alle kouluikäisten perheille, Oulunkylän ala-asteen vanhempainyhdistys OIVA uudistaa parhaillaan toimintaansa ja aktivoi vanhempia koolle yhteisten teemojen äärelle ja Oulunkylän yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys Wandy mahdollistaa kohtaamisia yläkoulu- sekä lukioikäisten vanhemmille.

Eri ikäluokkien ympärillä toimivat vanhempien yhteisöt ovat aidosti kiinnostuneita lasten ja nuorten arjesta.
-Just yksi päivä ajattelin, että jokaiselle alueelle muuttavalle pitäis kertoa näistä yhdistyksistä, koska ne on mainioita paikkoja tutustua kaikkeen siihen mitä alueella on. Ja ihmisiin iloineen ja suruineen – nyt esimerkiksi esillä on huoli siitä, löytyykö asuinalueeltamme riittävästi kokoontumispaikkoja ja mielekästä toimintaa nuorille? summaa alueen toimijoiden yhteisiä tuntoja MLL Oulunkylän puheenjohtaja Sanna Tuovinen.

Seuraava yhteistempaus on Valon aamu

Ogelin OIVA ja MLL Oulunkylä tekevät tiivistä yhteistyötä lasten ja nuorten eteen: tänä syksynä ala-asteella toteutettu Syyskirppis oli hyvä esimerkki onnistuneesta yhteistapahtumasta. Seuraavaksi 30.11 kohdataan aamulla kouluun matkaavia lapsia Valon aamu -tempauksen merkeissä, jossa ihastellaan lasten liikenneturvallisuutta lisääviä heijastimia ja lahjoitetaan heijastin, ellei sellaista jo löydy.

Uutta yhteistoimintaa vireillä

Alueen lapsiperheille toimintaa ja vaikuttamismahdollisuuksia tarjoavat yhdistykset virittävät nyt uutta, yhdistysrajat ylittävää toimintaa – ja ehkäpä mukaan saadaan myös Oulunkylän nuorisotalon ammattilaiset. Jos ideat lähtevät oikein lentoon, yhteistyö voi poikia myös konkreettisen ehdotuksen Helsingin uuteen osallistuvan budjetin hankkeeseen esitettäväksi. Juuri nyt onkin mielenkiintoinen hetki aktivoitua mukaan toimintaan, tervetuloa juuri Sinä!

Teksti: Marika Mantere

Oulunkylän ala-asteen vanhempainyhdistys OIVAn pj
Suomen vanhempainliiton johtokunnan jäsen

Lisätietoa Vanhempien barometri 2018 -tutkimuksesta: vanhempainliitto.fi/artikkelit/barometri.

Kuva: Marko Ainoa

Share