Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Uutiset

Oulunkyläinen uudistuu

Erwin Woitsch

Erwin Woitsch, toimituskunnan puheenjohtaja, Oulunkylä-Seura ry. Kuva: Matti Pulkkinen.

Vuodesta 1985 asti on Oulunkyläinen – Pohjoiset kaupunginosat -lehti tuonut julki Pohjois-Helsingin asioita asukasnäkökulmasta. Lehden julkaisija Oulunkylä-Seura pitää tärkeänä ja arvokkaana, että alueella on edelleenkin asukkaiden oma äänenkannattaja ja tiedotuskanava. Tämän turvaamiseksi päädyttiin vuodenvaihteessa sopimukseen, jolla lehden taloudellinen vastuu, kuten ilmoitushankinta ja taitto annetaan Eepinen Oy:n vastuulle. Se myös hoitaa lehden painatuksen, laskutuksen ja jakelun. Vastaavan kaltainen sopimus on Käpylä-Seuralla Käpylä-lehden kanssa.

Linja ei muutu, toimitus vahvistuu

Muutos ei vaikuta mitenkään lehden sisältöön tai toimitusperiaatteisiin; asukkaitten eri näkökulmia arvostetaan ja asioista kirjoitetaan asiallisesti kuten ennenkin. Seura tuottaa jatkossakin lehteen niin kirjoituksia kuin kuvia ja vastaa lehden toimituskunnasta. Muutoksella pyrittiin erityisesti siihen, että seura voisi keskittää voimavaransa lehden sisältöön julkaisemistehtävien ja talousvastuun kantamisen sijaan. Toimituskuntaa ja tiedotusyhteistyötä alueen kaupunginosayhdistysten ja seurakuntien kanssa tullaan nyt voimistamaan. Päätoimittajana jatkaa Susan Wilander (vuodesta 2016 lähtien), tämän tehtävän hoitajan valitsee Oulunkylä-Seura myös tulevaisuudessa yhdessä Eepinen Oy:n kanssa.

Seura kiittää lehden lukijoita ja haluaa haastaa kaikkia jakelualueen asukkaita kehittämään yhdessä uudistunutta omaa julkaisuaan antamalla palautetta ja toimittamalla niin uutisaiheita, juttuja kuin kuviakin.

Teksti: Erwin Woitsch, toimituskunnan puheenjohtaja

Kuva: Erwin Woitsch.

Share