Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Pakilat, Uutiset

Polta puuta puhtaammin!

Polta puuta puhtaammin

Kuva: M. Vegas.

Puunpoltto puhuttaa alueen asukkaita. Erityisesti, jos poltetaan taitamattomasti tai märkää puuta, savupiipusta tupruaa ilmaan runsaasti päästöjä. Savu on haitallista ihmisten terveydelle ja myös vähentää viihtyisyyttä. Puunpolton haittojen vähentämiseksi Pakilan Kiinteistönomistajien yhdistys, Pakila-Seura, TTS Työtehoseura ja HSY järjestävät avoimen asukastilaisuuden Kuivaa asiaa -hankkeen puitteissa Pakilan yläasteen koululla 14.3.2019.

Noin puolet Suomen pienhiukkaspäästöistä on peräisin tulisijojen käytöstä. Puun pienpoltto on myös selvästi suurin mustan hiilen päästöjen lähde Suomessa. Huonossa puun palamisessa syntyy mustaa hiiltä eli nokea, joka Suomen leveyspiireiltä kulkeutuu arktisille alueille ja aikaistaa jään sulamista.

Puunpoltto heikentää ilmanlaatua pientaloalueilla, mikä käy ilmi HSY:n ilmanlaadun mittauksissa. Puunpoltosta ilmaan siirtyy terveydelle haitallisia pienhiukkasia ja PAH-yhdisteitä, joiden pitoisuudet kohoavat etenkin lämmityskaudella. Altistuminen pienhiukkasille lisää mm. astma- ja sydänoireita.

Tavoitteena vähentää päästöjä

TTS Työtehoseura, HSY ja Turun kaupunki ovat käynnistäneet EAKR-rahoituksella Kuivaa asiaa-hankkeen, jossa kehitetään uusia polttopuupalveluita ja annetaan vinkkejä oikeaoppiseen puun säilytykseen sekä polttamiseen. Tavoitteena on vähentää huonosta poltosta aiheutuvia hiukkaspäästöjä ja parantaa siten pientaloalueiden ilmanlaatua. Uudet palvelut, kuten polttopuuautomaatit kauppojen yhteydessä, voisivat helpottaa puuenergian käyttöä ja vähentää ympäristö- ja terveyshaittoja.

Kuivaa asiaa-hanketta toteutetaan pääkaupunkiseudulla ja Turussa, joissa järjestetään mm. asukasiltoja ja työpajoja yhdessä paikallisten asukasyhdistysten kanssa. HSY tekee myös tulisijankäyttökyselyn, jossa kerätään tietoa asukkaiden puun poltosta ja polttopuun käyttömääristä, mistä on hyötyä päästöjen arvioinnissa. Hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun.

Pakila pilottialueena

Kohdealueina pääkaupunkiseudulla ovat Helsingin Pakila ja Espoon Lintuvaara. Ensimmäinen asukasilta järjestetään Pakilan yläasteen koululla, Pilkekuja 10, torstaina 14.3.2019 klo 18-20.

Tilaisuudessa saa tietoa puunpolton vaikutuksista ilmanlaatuun ja terveyteen, sekä vinkkejä polttopuun tekoon, hankintaan ja säilytykseen ja tulisijan taitavaan käyttöön. Paikalla on Pakilan Kiinteistönomistajien yhdistyksen ja Pakila-Seura ry:n aktiiveja sekä HSY:n ja TTS:n asiantuntijoita. Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja siellä on kahvitarjoilu. Esitysten päätyttyä voi keskustella asiantuntijoiden kanssa sekä ilmoittautua tulevien asukastyöpajojen kutsulistalle kehittämään alueen polttopuupalveluja.

Teksti: Outi Väkevä, HSY ja Matti Enroth, Pakilan kiinteistönomistajat

Lisätietoa: HSY:n ilmansuojeluasiantuntija Outi Väkevä, puh. 045 635 7698, outi.vakeva@hsy.fi.

Asukastilaisuudesta lisätietoa antaa Pakilan kiinteistönomistajien puheenjohtaja Matti Enroth, puh. 0440454015, enrothmatti@gmail.com.

Share