Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Uutiset

Yhteisvastuukeräys tukee opiskelua

Yhteisvastuukeräys

Kuva: Yhteisvastuukeräys.

Keräyskampanja 3.2. – 30.4.2019

Yhteisvastuu on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka vuonna 2019 auttaa nuorten koulutuksessa Suomessa ja ulkomailla. Tarkoituksena on auttaa syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta ja mahdollistaa turvallista opiskelua ja hankkia siihen tarvittavia materiaaleja. Tuotoista 60 % ohjataan Kirkon Ulkomaanavun välityksellä alueille, joissa koulutus on keskeytynyt katastrofien takia.

Suomessa Kirkon diakoniatyön kautta myönnettävällä avulla tuetaan niitä nuoria, joiden kohdalla opiskelu on vaarassa jäädä haaveeksi, jos perheellä ei ole varaa maksaa siitä aiheutuvia kustannuksia. Valtakunnallisen diakoniarahaston kautta jaetaan 20% ja seurakunnan oman diakoniatyön kautta 20% keräyksen tuotoista. Vaikka Suomessa opiskelun tavoitteena on olla ilmaista, liittyy tutkintoihin paljon muita kuluja, kuten materiaaleja, tietokone, oppikirjoja, ammatillisessa koulutuksessa tarvittavia välineitä tai tutkintomaksuja.

Noin 10,2 prosenttia lapsista eli n. 110 000 lasta kuului Suomessa pienituloisiin kotitalouksiin vuonna 2016 ja määrä on kohoamassa jopa 150 000 lapseen Eduskunnan lapsiasiavaltuutetun toimiston mukaan. Myös lastensuojelun asiakasmäärät ja kodin ulkopuolelle sijoittamisen määrät ovat kasvaneet selvästi 2000-luvulla.  Oppimistulokset heikkenevät ja koko väestön osaamistaso laskee nopeasti ja vuonna 2030 korkeasti koulutetun työikäisen väestön osuus on Suomessa alle EU:n ja OECD:n keskiarvon.

Suomessa köyhyys on kuitenkin usein tilapäisluonteista ja tiettyyn elämänvaiheeseen liittyvää (opiskelu, työttömyys, eläkeläiset). Työttömyyden pitkittyessä tilanteesta voi tulla pysyvä. Köyhyys vaikuttaa myös opiskelutuloksiin ja näin urakehitykseen. Erityisen huolestuttavaa on köyhien lapsiperheiden lisääntyminen, koska köyhyys ja sen seuraukset siirtyvät usein sukupolvelta toiselle. Vaarana on, että köyhä lapsuus johtaa moniongelmaiseen aikuisuuteen. Erityisen vaikeassa asemassa ovat yksinhuoltajaperheet ja monilapsiset perheet. Lapsiasiavaltuutetun mukaan lapsiperheille ja erityisesti yksinhuoltajille tarjottavat palvelut vaikuttavat työn vastaanottamiseen ja sitä kautta lapsiköyhyyteen.

Kampanjan tehtävä on paitsi kiinnittää huomiota lapsiköyhyyteen, myös auttaa yhdessä kirkon diakoniatyön kanssa apua tarvitsevia. Tee hyvä työ ja tule mukaan tai lahjoita.

Teksti: Esko-Jaakko Lehti
Oulunkylän seurakunnan yhteisvastuukeräyksen keräyspäällikkö ja seurakuntaneuvoston jäsen

 

Voit myös lahjoittaa Yhteisvastuulle suoraan:
Oulunkylän seurakunnan viite 308430
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28

Share