Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Blogit, Pakilat, Uutiset

Blogi: Tule mukaan Pakila-Seuran toimintaan

Pakila-Seura

Pakila-Seura

”Asukasyhdistys on alueen asukkaiden palvelija”, totesi viimeisellä puheenjohtajan palstallaan edeltäjäni Tapio Klemetti. Hän teki mittavan työn seuran toiminnan aktivoimiseksi ja kehittämiseksi toimiessaan seuran puheenjohtajana kolme vuotta. Siitä suuret kiitokset Tapiolle.

Tuota asukkaiden palvelutehtävää aion jatkaa ja edelleen kehittää. Pakila-Seuran toiminnan tavoitteet on kirjattu toimintasuunnitelmaamme näin: ”Seuran tarkoituksena on edistää toimialueensa monipuolista kehittämistä yhteistyössä asukkaiden, viranomaisten sekä alueen yhteisöjen ja yritysten kanssa paikalliset erityispiirteet huomioiden. Tavoitteena on lisätä asuinympäristön palveluita, turvallisuutta ja viihtyisyyttä, edistää yhteisöjen ja yritysten toimintaedellytyksiä, vaatia yhteisöllisyyttä ja paikallista kulttuuria sekä lisätä alueen tunnettuutta.” Tavoitteiden toteuttamiseksi toimimme alueemme etujärjestönä, teemme yhteistyötä kunnallishallinon kanssa ja osallistumme aluetta koskevaan suunnitteluun. Pyrimme vaikuttamaan päätöksentekoon tekemällä aloitteita ja esityksiä ja antamalla lausuntoja, viestimme alueen asioista ja järjestämme tapahtumia ja asukastilaisuuksia. Pakila-Seuran toimialue kattaa Länsi- ja Itä-Pakilan, Paloheinän, Torpparinmäen ja Tuomarinkylän.

Helsingin kaupunki pyrkii yhä enenemässä määrin kuulemaan asukkaiden mielipiteitä omien asuinalueidensa kehittämisessä. Asukasyhdistykset ovat tässä tärkeässä roolissa. Mitä suurempi jäsenmäärämme on, sitä suurempi painoarvo lausunnoillamme on kaupungin eri organisaatioissa. Jäsenmäärän kasvattaminen onkin yksi tämän vuoden tärkeimmistä päämääristä. Kannustankin alueemme asukkaita ottamaan rohkeasti yhteyttä seuraamme, liittymään jäseneksi ja osallistumaan seuran toimintaan. Pakila-Seuran jäsenmaksu on vain 15 euroa vuodessa. Liittyminen käy kätevästi esim. kotisivujemme (www.kaupunginosat.net/pakila) kautta.

Tavoitteenamme on myös kehittää seuramme tunnettuutta. Pyrimme entistä monipuolisempaan ja avoimempaan viestintään. Yksi säännöllisistä viestintäkanavistamme on tämä Oulunkyläinen-lehti.

Alueemme tulee lähivuosina muuttumaan merkittävästi. Kaavamuutokset lisäävät täydennysrakentamisen yhteydessä asumistiheyttä ja jatkossa katukuvassa tulee näkymään enemmän kerrostaloja. Koulu- ja päiväkotien rakennushankkeet ovat vireillä ja Pakilantien varteen Kyläkunnantien ja Kehä I:n väliin on tulossa uusi market. Kaupungin suunnitelmissa Pakilantietä hahmotellaan kokoavaksi keskuskaduksi ja sen varren tonttien rakennusoikeutta lisätään mahdollistamalla kolmi- tai nelikerroksisten talojen rakentaminen. Alueellemme tyypillistä luonnon läheisyyttäkään ei ole unohdettu: Haltialan metsään Keskuspuiston pohjoisosaan suunnitellaan laajaa 137 hehtaarin suuruista luonnonsuojelualuetta.

Monilla mittareilla mitattuna alueemme on Helsingin kaupunginosien parhaimmistoa. Olkaamme siitä ylpeitä.

Toivotan kaikille toiminta-alueemme asukkaille menestyksellistä alkanutta vuotta!

Raimo Rahkonen
Pakila-Seuran pj
0400-408122

Share