Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Maunula, Patola, Uutiset

Putkien siirto vaikuttaa liikenteeseen

Putkisiirrot

Karttakuva työalueesta ja aikataulusta. Kuva: Tovia Design. Pohjakartta: © Kaupunkimittaus, Helsinki 2019

Pirkkolassa, Maunulassa ja Patolassa siirretään kunnallisteknisiä putkia ja johtoja asuntorakentamisen alta. Työ alkaa helmikuun alussa Pirkkolantieltä ja etenee maaliskuussa Pirjontielle ja myöhemmin tänä vuonna Suursuonlaitaan ja edelleen Patolaan.

Pirkkolantien, Pirjontien ja Käskynhaltijantien varteen suunniteltu uusi rakentaminen ja Raide-Jokeri edellyttävät putkien ja johtojen siirtämistä. Samalla siirretään myös maakaasun siirtoputkea, jotta suojaetäisyydet uusiin rakennuksiin täyttyvät.

Rakennustyöt sulkevat Pirkkolantien ajoneuvoilta Metsäpurontien ja Maunulantien välillä maaliskuusta alkaen, tontille ajoa lukuun ottamatta. Korvaava reitti kulkee Metsäpurontien kautta. Työt aiheuttavat muutoksia myös jalankulun ja pyöräliikenteen reitteihin.

Joukkoliikenne katkeaa kokonaan Pirjontiellä ja Pirkkolantiellä Pakilantien ja Metsäpurontien välisellä osuudella 4. maaliskuuta alkaen. Runkobussilinja 550 sekä bussilinjat 52 ja 552 siirtyvät kulkemaan Metsäpurontien kautta. Linja 51 siirtyy poikkeusreitille, joka ei kulje Maunulan ja Pirkkolan kautta. Lisäksi linjan 63 Pirkkolan reittiosuus jää ajamatta. Bussien poikkeusreittien tarkat tiedot kerrotaan osoitteessa www.hsl.fi helmikuun aikana.

Liikenne Metsäpurontien kautta jatkuu ainakin kesään 2020 asti. Liikenteen poikkeusjärjestelyt alueella jatkuvat tämänkin jälkeen, jos Raide-Jokerin raitiotien rakentaminen alkaa suunnitellusti kesällä 2019.

Kaasuputkelle linja metsän poikki

Patolassa Käskynhaltijantien pohjoispuolella sijaitseva maakaasun siirtoputki korvataan uudella putkella, joka rakennetaan Patolan metsäalueen, Henrik Sohlbergin puiston ja Itsenäisyydenpuiston poikki.

Patolassa kaasuputken rakentaminen edellyttää noin 12 metriä leveän työalueen raivaamista metsään Tuusulantieltä Yhdyskunnantielle. Työmaatie muutetaan rakentamisen jälkeen ulkoiluraitiksi, jonka vierellä kaasuputken kohta pidetään avoimena viiden metrin leveydeltä. Henrik Sohlbergin puistossa ja Itsenäisyyden puistossa putken linjaus on suunniteltu mukailemaan nykyisiä raitteja. Raivaustyöt tehdään Patolassa helmi–maalikuussa, ja putken rakennustyöt alkavat kesällä 2019.

Kaikkien kunnallistekniikan siirtoon liittyvien töiden on tarkoitus olla valmiita syksyllä 2020. Töistä vastaa Helsingin kaupunki ja kaasuputken siirrosta Gasum. Lisätietoja löytyy osoitteesta hel.fi/johtosiirrot.

Teksti: Susan Wilander

Share