Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Kulttuuri, Oulunkylä, Uutiset

Nyheter från Svensk Förening i Åggelby r.f.

Aggelby_logo

Årsmötet torsdagen den 28 mars 2019
Föreningens medlemmar kallas till stadgeenligt årsmöte torsdagen den 28 mars kl. 18.00 i caféet på Societetshuset i Åggelby, Larin Kyöstis väg 7. Alla medlemmar hjärtligt välkomna. Efter årsmötet samlas den nya styrelsen till konstituerande möte. Servering.

I samband med mötet avtäcks minnesplaketten för Åggelby svenska samskola, vilken kommer att fästas på väggen på huset Mickelsvägen 4 vid ett senare tillfälle.
Vi ber er notera att Oulunkylä-Seura samtidigt har möte i stora salen.

Föreningens utfärd till Fredrikshamn 18 maj 2019
Svensk Förening i Åggelby ordnar en utfärd till Fredrikshamn lördagen den 18 maj. Bussen avgår från Åggelby torg kl. 9.00 och beräknas vara tillbaka i Helsingfors ca kl. 18.30.

På det preliminära programmet står bl.a. ett besök i RUK-museet, en guidad rundtur i stan med guide. Efter det följer lunch på restaurang Kamu. Innan det är dags för återfärd får vi ännu se en liten del av Salpalinja, en befästningslinje öster om stan. Salpalinja uppfördes åren 1940–1941 samt 1944 och är totalt 1200 km lång.

Anmälningar senast 26.4.2019 till Kenneth Nykvist/ordf. tel: 044-98 23 878 eller svenskforeningiaggelby@gmail.com. Resan, guidningen och maten kostar för medlemmar 40,00 och 60,00 för icke-medlemmar. Utfärden betalas kontant i bussen. Antalet platser är begränsade. Medlemmar har förtur.

Uppvaktning vid hjältegravarna söndagen den 19 maj

Svensk Förening uppvaktar vid Åggelbys hjältegravar på Malms begravningsplats söndagen den 19 maj kl. 13.30. Alla välkomna med.

Uppsatstävling för lågstadierna
Svensk Förening i Åggelby ordnar på sedvanligt vis en uppsatstävling för eleverna i årskurs 6 i Kottby, Månsas och Staffansby lågstadieskolor. Eleverna premieras vid vårfesten med stipendier ut Britta Holmlunds stipendiefond.

Medlemskap

Medlemsavgiften för 2019 är 10 € enligt beslut på föreningens årsmöte 2018. Medlemsavgiften betalas in på föreningens konto Nordea FI54 2221 2000 0745 39 senast den 30 april.

Hemsidan www.aggelby.fi

De allra senaste nyheterna om föreningen och Åggelby hittar du på vår hemsida www.aggelby.fi eller på vår facebooksida.

Text: Kenneth Nykvist
ordförande

 

Share