Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Patola, Uutiset

Patolanmetsän ydin säilyy, kaasuputken linjaus muuttuu

liito-orava

Liito-orava, Patolanmetsän ytimen keskeinen pelastaja, sai aikaan kaasuputken uuden linjauksen asukasvetoomuksen suuntaiseksi. Laki edellyttää, ettei uhanalaisen lajin ydinaluetta heikennetä. Kuva: Tuomas Lähde

Maakaasuputken uusi linjaus Patolanmetsän, Henrik Sohlbergin ja Itsenäisyyden puistojen läpi on aiheuttanut paljon huolta ja keskustelua, sillä linjaus uhkasi metsäalueen ydintä. Oulunkylä-Seura toimittikin 20.2. asukasvetoomuksen siirrosta vastaavalle kaupunkiympäristön toimialalle linjauksen tarkistamisesta.

Vetoomuksen jälkeen Patolanmetsästä löydettiin liito-oravan jätöksiä ja kaupungin ympäristötarkastajat vahvistivat, että alueella on liito-oravan reviiri. Se keskeytti metsänkaadon ja velvoitti kartoittamaan tilanteen tarkemmin, jottei liito-oravalle tärkeitä puita kaadeta. Kaupunki ilmoittikin 14.3. uudesta suunnitellusta kaasuputkireitistä, joka kulkee pohjoisempaa nykyulkoilureitin vieressä, ja että sille on saatu museo- ja ympäristöviranomaisten hyväksyntä muinaisjäännösten ja uusien liito-oravahavaintojen kannalta.

Metsäalueesta huolestuneille asukkaille tämä iloinen uutinen antaa myös uskoa vuorovaikutteiseen suunnitteluun, tuntuu että meitä olisi huomioitu!

Kaasuputken asentaminen aloitetaan tulevana syksynä ja työt valmistuvat kesällä 2020. Hakkuita ei lintujen pesimäaikana tehdä. Uusi linjaus korvaa nykyisen Käskynhaltijantietä seuraavan putken, jotta alueelle voidaan rakentaa.

Uuden linjauksen kartta ja asian eteneminen löytyvät Oulunkylän kotisivuilta: kaupunginosat.net/oulunkyla.

Teksti: Erwin Woitsch, Oulunkylä-Seura

Kuva: Tuomas Lähde

Share