Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Pakilat, Uutiset

Kaupunginosayhdistykseen kuuluminen kannattaa

Pakilan asukaskysely, kuva: ERja Vuorio.

Kaupunginosayhdistyksessä voi pitää huolta omasta kaupunginosastaan. Kuva: Erja Vuorio.

Tämän päivän kaupunginosayhdistykset ovat moderneja kyläyhdistyksiä, joissa toimitaan yhteisen asuinympäristön hyväksi. Toiminnan painopisteen halutaan olevan ennakoinnissa ja asioiden valmisteluun vaikuttamisessa sen sijaan, että valitettaisiin tehdyistä ratkaisuista jälkikäteen. Kaupunginosayhdistyksen toiminta on sitä vaikuttavampaa, mitä laajemmin toiminnassa on mukana alueen asukkaita.

Pakila-Seura pyrkii tänä keväänä laajentamaan vaikutuspiiriään kampanjoimalla jäsenmäärän kasvattamiseksi.  Olemme jo lähes 60 vuotta ollut keskeinen toimija alueen asioiden edistämisessä. Teemme yhteistyötä asukkaiden, viranomaisten ja paikallisten yhteisöjen ja yritysten kanssa. Toimialueemme kattaa Länsi- ja Itä-Pakilan lisäksi Paloheinän, Torpparinmäen ja Tuomarinkylän.

Toimintamme tavoitteita ovat alueen palveluiden parantaminen, asuinympäristön turvallisuuden ja viihtyisyyden kehittäminen ja alueen tunnettuuden lisääminen. Osallistumme aluetta koskevaan suunnitteluun tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja ja viestimme aluetta koskevista asioista.  

Ehkä näkyvin toimintamuotomme on tapahtumien ja asukastilaisuuksien järjestäminen. Erilaisten tilaisuuksien kautta pyrimme kehittämään yhteisöllisyyttä ja vaalimaan paikallista kulttuuria. Järjestämme tilaisuuksia yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Tämän lehden ilmestyessä yksi vuoden päätapahtumista, 22.5. vietetty Itä-Pakila-päivä, on jo takana, mutta syksyn tilaisuuksista kannattaa merkitä muistiin kylätapahtuma 8.9. ja kekrijuhla 26.10. Lisäksi suunnitteilla on erillinen tilaisuus jäsenillemme elokuun lopulla.

Pakila-Seuran jäsenyys tarjoaa kanavan vaikuttamiseen ja varmistaa tiedonsaannin alueen ajankohtaisista asioista. Jäsenyys oikeuttaa myös rahanarvoisiin jäsenetuihin, joita alueemme yrittäjät kauttamme jäsenillemme tarjoavat. Etuvalikoimaan kuuluu niin tuotteita kuin palvelujakin. Tutustu etuihin kotisivuillamme osoitteessa www.kaupunginosat.net/pakila.

Jäsenmaksumme on vain 15 e/v. Jäseneksi liittyminen käy helposti täyttämällä liittymislomake edellä mainitussa osoitteessa. Uudet jäsenyydet vahvistetaan hakemuksen jättöä seuraavassa Pakila-Seuran hallituksen kokouksessa.

Teksti: Erja Vuorio

Share