Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Kulttuuri, Pakilat, Uutiset

Metsolassa HyMyillään

HyMy-hanke Metsolassa

Taidetyöpajassa harjoiteltiin yhteistyötä. Kuva: Robin Vuorinen.

Metsolan ala-aste Itä-Pakilassa on yksi kolmesta opetushallituksen HyMy-hankkeeseen osallistuvasta koulusta.

Hankkeessa kehitetään hyvinvoivaa ja myötätuntoista koulukulttuuria. Tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä ja kiusaamista ja lisätä hyvinvointia. Tähän pyritään lisäämällä myönteisiä interventioita oppilaiden, opettajien ja vanhempien kesken. Mukana hankkeessa ovat myös Espoon Steinerkoulu ja Kasavuoren yläkoulu Kauniaisista.


Hyvinvointia kouluun

Metsolan ala-asteella on hankkeen ensimmäisen vuoden ajan koulutettu opettajia yhteisönä. Osa heistä on myös käynyt pidemmän ja syventävän hyvinvointiopetuksen koulutusohjelman.
– Työyhteisössä perehdyttiin myötätuntoisen yhteisön rakentamisen eri elementteihin, kuten hyvien ihmissuhteiden ja rakentavan vuorovaikutuksen teemoihin. Lisäksi opettajat ovat saaneet koulutusta vahvuuksien, tunnetaitojen ja läsnäolotaitojen hyödyntämiseen ja opettamiseen koulussa, Viivi Pentikäinen Elämäntaidot – Positive Education Oy:stä kertoo. Pentikäinen koordinoi hanketta.

Tämän lukuvuoden aikana Metsolan koululla on pidetty oppilaille HyMy-tunteja, joissa he pääsevät oppimaan ihmissuhdetaitoja, läsnäolotaitoja, tunnetaitoja ja sovittelutaitoja, jotka yhdessä muodostavat myötätuntokasvatuksen opetuskokonaisuuden. Hankkeen materiaalit ja opetussisällöt löytyvät elokuun alusta lähtien osoitteesta www.hymykoulut.fi.

Metsolassa on vuoden aikana vietetty joka kuukausi omaa hymy-hyvinvointiteemaa, johon oppilaat ja opettajat ovat yhdessä osallistuneet.
– Sain eräältä äidiltä palautetta, että hänen lapsensa on alkanut suorastaan kukoistaa koulussa opettajansa ansiosta, joka tietoisesti hyödyntää myönteisiä opetusinterventioita luokassaan ja opettaa aktiivisesti tunne- ja vuorovaikutustaitoja koko ryhmälle, Viivi Pentikäinen kertoo.

HyMy-taulu syntyi yhdessä

Metsolan 5. ja 6. luokan oppilaat maalasivat yhdessä HyMy-taidoista taulun hankkeen lopuksi. HyMy-taitoihin kuuluvat ystävällisyys, kohtaaminen, kysyminen, kuunteleminen, kannustaminen ja kiittäminen. Näiden taitojen avulla jokainen voi itse vahvistaa koulun hyviä ihmissuhteita ja myötätuntoisia kohtaamisia pysähtymällä kuulemaan, keskustelemaan, kannustamaan ja kiittämään toisia.
– HyMy-taulusta tuli aivan upea! Taulussa kahden oppilaan hahmot pitelevät keskellään kultaista palloa. Kuvassa tiivistyy myötätuntoisen kohtaamisen merkitys ja voima Viivi Pentikäinen kuvailee.


Teksti: Susan Wilander

Kuvat: Robin Vuorinen

Share