Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Pakilat, Uutiset

Puunpolttoinfo Pakilassa kokosi kuulijoita

Polta puuta puhtaammin

Kuva: M. Vegas.

Puunpoltto oli teemana asukastilaisuudessa 14.3.19, joka kokosi Pakilan yläasteelle noin 60 asukasta. Tilaisuudessa kerrottiin puunpolton vaikutuksista ilmanlaatuun ja annettiin vinkkejä, miten puuta voi polttaa puhtaammin.

-Puunpoltto heikentää ilmanlaatua erityisesti tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla, joilla käytetään paljon puuta lisälämmityksessä ja saunoissa, kertoi HSY:n ilmansuojeluyksikön päällikkö Maria Myllynen tilaisuudessa.
-Puunpoltossa syntyy aina terveydelle haitallisia pienhiukkasia sekä PAH-yhdisteitä ja muita yhdisteitä. Huonossa puunpoltossa hiukkas- ja PAH-päästöt ovat moninkertaisia hyvään polttoon verrattuna, Myllynen jatkoi.

PAH-yhdisteillä tarkoitetaan polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä, kuten syöpävaarallista bentso(a)pyreeniä.Erityisesti huono puunpoltto tuottaa paljon haitallisia päästöjä, kuten mustaa hiiltä. Musta hiili kulkeutuu pohjoisille jäätiköille ja nopeuttaa jäiden sulamista. Tämä puolestaan kiihdyttää ilmastonmuutosta.

Puunpolttoa ei olla kieltämässä

-Puunpolttoa ei kuitenkaan suunnitella kiellettävän, ja myös tuore kansallinen ilmansuojeluohjelma korostaa päästöjen vähentämistä ensisijaisesti viestinnän keinoin. Oman puunpolton päästöjä on mahdollista huomattavasti vähentää polttamalla vain kuivaa puuta eikä lainkaan roskia, Myllynen muistutti. Jos poltettaessa puuta savu on tummaa, päästöt ovat suuret. Jos savu on väritöntä, silloin päästöt ovat mahdollisimman pienet.

Polta vain kuivaa puuta

Normaaleissa olosuhteissa puu on valmis poltettavaksi samana vuonna, mutta kosteammissa oloissa puu kannattaa kuivattaa ulkona kahden kesän ajan. Kuiva puu helähtää yhteen kopautettaessa ja on kevyttä sekä hyväntuoksuista. Kun polttopuut on saatu kuiviksi, ne täytyy myös pystyä säilyttämään kuivina. Puuvajan rakentamiseen ei tarvitse lupia, mutta sen on täytettävä paloturvallisuusvaatimukset. Osoitteesta poltapuhtaasti.fi löytyy ohjeet pienellekin tontille sopivan puuvajan rakentamiseksi.

Sytytä puut päältä

Nuohoojamestari Isto Rantanen antoi vinkkejä tulisijan käyttöön. Jos tulisija on ollut käyttämättä pitkään, tulipesää ei saa latoa täyteen. Vedon voi tarkistaa pitämällä tulitikkua suuluukun aukossa: jos liekki ei taivu uuniin päin, tulipesässä kannattaa aluksi polttaa kynttilää tai puhaltaa lämmintä ilmaa esimerkiksi hiustenkuivaajalla. Kun veto on varmistettu, kannattaa latoa pieni määrä pienehköjä puita vaakatasoon ilmavasti ja laittaa sytykkeet päälle. Päältä sytyttäminen on useimmissa tulisijoissa paras tapa päästöjen kannalta, mutta on noudatettava tulisijan ohjeita.

Ilmanlaadun mittauspiste kotipihallesi

HSY etsii mittauspaikkoja uusille, pienikokoisille ilmanlaadun mittalaitteille noin kahden vuoden ajaksi. Sopiva paikka on piha tai parveke tiiviisti rakennetulla pientaloalueella tai vilkkaan kadun varrella. Mittauksia tehdään syksystä alkaen yhteensä noin 25 paikassa Jätkäsaaressa, Ruoholahdessa, Vallilassa, Pakilassa ja Pirkkolassa. Mittausverkko toteutetaan osana Healthy Outdoor Premises for Everyone (HOPE) -hanketta. Sopiva paikka on piha tai parveke tiiviisti rakennetulla pientaloalueella tai vilkkaan kadun varrella. Mittauspaikalle on tietyt vaatimukset, esimerkiksi sähköä tulee olla saatavilla. Mittaukset kestävät noin kaksi vuotta. Ehdotuksen mittauspaikasta voi toimittaa 14.6.2019 asti. Lisätietoa ja ohjeet löytyvät osoitteesta hsy.fi/sensoripaikat.

Teksti: Matti Enhroth

Share