Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Pakilat, Uutiset

Ajankohtaista kaavoituksesta ja liikennejärjestelyistä

Pakila-Seura Raimo Rahkonen

Pakila-Seuran puheenjohtaja Raimo Rahkonen. Kuva: Raimo Rahkosen kotiarkisto.

Kaavoitus ja liikennejärjestelyt ovat aiheita, jotka takuuvarmasti kiinnostavat asukkaita. Tämä mielessämme olimme kutsuneet Pakila-Seuran kevätkokoukseen 25.4. näistä asioista kertomaan kaupunginvaltuuston varajäsen Tapio Klemetin, seuramme edellisen puheenjohtajan. Puheenvuorossaan hän nosti esiin mm. seuraavat ajankohtaiset asiat:

  • Pakilan koulujen ja päiväkotien peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeen myötä myös alueen liikenneturvallisuutta parannetaan. Ripusuontien jalkakäytäviä levennetään niin, että jalankulku Päiväkoti Havukan tontille rakennettavalle uudelle päiväkodille sekä ykkös- ja kakkosluokille olisi turvallista myös talvella. Lisäksi erityisesti autoliikenteen nopeuksien hillitsemiseksi suunnitellaan hidastekorotuksia mm. Rohkatien risteysalueille.
  • Kaupunkiympäristölautakunta on palauttanut Kyläkunnantien ja Pakilantien risteyksen tontin kaavaluonnoksen uudelleen valmisteltavaksi.  Tontille ei siten ainakaan lähitulevaisuudessa ole tulossa autoliikennettä lisäävää päivittäistavarakauppaa eikä rakenneta myöskään risteykseen suunniteltuja liikennevaloja.
  • Pirkkolantiellä käynnissä olevien johtojen ja putkien siirtotöiden jälkeen tieosuudella alkavat Raidejokerin raiteiden rakennustyöt. Kesällä 2020 alkavat raidetyöt myös Pakilantiellä Pirjontien ja Tuusulantien välisellä osuudella. Pakilantien raidetöiden arvioidaan kestävän kaksi vuotta, jonka jälkeen Pakilantien perusparannus- ja kavennustöitä on tarkoitus jatkaa Pirjontien risteyksestä pohjoiseen olevalla katuosuudella.
  • Tontinomistajat eivät vielä pääse hyödyntämään uuden yleiskaavan pientalovaltaisille alueille lupaamaa lisärakennusoikeutta. Kaupunki aikoo ensin päättää kaavoitusperiaatteista, joiden mukaan asemakaavoja tullaan jatkossa laatimaan. Periaatteiden teko aloitetaan kesän jälkeen ja työn arvioidaan kestävän kaksi vuotta. Nyt rakennushanketta suunnittelevan kannattaa olla yhteydessä alueen kaava-arkkitehtiin ja varmistaa, ettei suunnitellulla hankkeella suotta sulje pois mahdollisen tulevan lisärakennusoikeuden käyttömahdollisuuksia.

Kaupunginosayhdistyksen toiminta on sitä vaikuttavampaa, mitä laajemmin toiminnassa on mukana alueen asukkaita. Pakila-Seura kampanjoi tänä keväänä yhdistyksen jäsenmäärän kasvattamiseksi. Pakila-Seuran jäsenyys tarjoaa kanavan vaikuttamiseen, varmistaa ajantasaisen tiedonsaannin alueen asioista ja oikeuttaa rahanarvoisiin jäsenetuihin. Jäseneksi voit liittyä helposti kotisivujemme kautta osoitteessa www.kaupunginosat.net/pakila ja tietenkin kaikissa tilaisuuksissamme. Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaamme!

Raimo Rahkonen
Pakila-Seuran pj.
puh. 0400 408122
raimorahkonen@live.com

Share