Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Pakilat, Uutiset

Pakilantien markethanke kumoon asukasaktiivisuudella

Pakilantie x Kyläkunantie

Pakilantien ja Kyläkunnantien risteys. Kuva: Erja Vuorio.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti 2.4.2019 palauttaa uudelleen valmisteltavaksi asemakaavan muutosehdotuksen, joka koskee Pakilantien ja Kyläkunnantien risteykseen suunniteltua rakentamista. Suunnitteilla oli massiivinen 4700 neliömetrin rakennushanke, joka olisi sisältänyt liiketilat pysäköintihallille, päivittäistavarakaupalle, kuntosalille ja toimistotiloille. Päätös on tervetullut voitto alueen asukasaktiiveille, joiden sinnikäs toiminta myötävaikutti oleellisesti asian saamaan käänteeseen.

Uusi suunnitelma tulee kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen mukaan valmistella radikaalisti alkuperäistä pienempänä, rakentamisen liikennehaitat minimoiden ja suojeltujen rintamiestalojen takatontit suojaviheralueina säästäen. Suunnittelualueen pienennys tarkoittaa sitä, että mahdollisen uudisrakennuksen yhden kerroksen pinta-ala voi olla enintään noin 700 m2. Viereisen Pakilan S-marketin pinta-ala on yli 2000 m2, joten on epätodennäköistä, että kulmatontille tulisi päivittäistavarakauppaa.

Alkuperäinen suunnitelma olisi tarkoittanut järkälemäisen uudisrakennuksen levittäytymistä Pakilantien, Kyläkunnantien ja Kehä I:n rajaamalle tontille siten, että myös Kyläkunnantien varren suojeltujen rintamamiestalojen takatontit olisivat jääneet rakennuksen alle. Hanke olisi lisännyt merkittävästi liikennehaittoja, pirstonut alueen vihersormen ja vahingoittanut rintamamiestaloalueen yhtenäistä ilmettä.

Rakennussuunnitelma synnytti alueen asukkaissa laajaa keskustelua ja nostatti voimakasta vastarintaa. Suunnitelman koettiin olevan vahvasti ristiriidassa Helsingin keväällä 2018 vahvistaman viheraluemääritelmän kanssa, jossa todettiin Kehä I:n molemmin puolin sijaitsevien viheralueiden muodostavan tärkeän, useita ekosysteemipalveluja tarjoavan suojavihervyöhykkeen, joka tulisi säilyttää monipuolisena, viihtyisänä, kerroksellisena lähimetsänä, jossa on maisemallista vaihtelevuutta.

Suunnitelmassa merkittävää huolta aiheutti myös uudisrakennuksen käyttötarkoituksen myötä lisääntyvät liikenteen vaara- ja ruuhkatilanteet, sillä jo nykyisellään S-marketin liikenne puurouttaa risteystä ruuhka-aikoina runsaasti. Myös suunnitellun rakennuksen käyttötarkoitus sinällään herätti ihmetystä. Pakilassa ja lähialueilla on paljon ruokamarketteja, joten uuden suuren K-ruokamarketin rakentamiselle on vaikea nähdä todellista tarvetta.

Asemakaavalla suojelluilla rintamamiestaloilla on asukkaiden vahva tuki. Talot koetaan kuuluvaksi oleellisena osana Pakilan alueen historiaan, jota alueella halutaan vaalia. Suunnitelman palauttaminen uudelleen valmisteluun on osoitus asukasaktiivisuuden vaikuttavuudesta ja rohkaiseva esimerkki kansalaistoiminnan mahdollisuuksista oman asuinympäristön suhteen. Hanketta vastustavat asukkaat ilmaisivat mielipiteitään eri kanavissa, olivat yhteydessä viranomaisiin ja poliittisiin päättäjiin, argumentoivat ja jakoivat aktiivisesti tietoa asiasta aivan viime hetkiin asti ennen kaupunkiympäristöautakunnan päättävää kokousta.

Keskeinen hahmo asukasaktiivisuuden koordinoimisessa oli Tuomas Tuomi-Nikula, jonka mukaan oli hienoa huomata, että poliitikot olivat valmiita muuttamaan mielipidettään, kun hankkeen epäkohdat nostettiin esiin. Asukkaiden ei hänen mukaansa kannata tyytyä kaupungin vuorovaikutussuunnitelmaan, sillä virkamiehet esittävät hankkeen poliitikoille haluamassaan valossa. Hän kannustaakin ihmisiä olemaan suoraan yhteydessä päättäjiin. ”Tämä oli hieno taistelu, jossa oli vahvasti tukena koko naapurusto!”, kiittelee Tuomi-Nikula. Teksti ja kuva: Erja Vuorio

Share