Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Patola, Uutiset

Uutta asuntotuotantoa Oulunkylässä

Uutta asuntotuotantoa

Uusi asuinalue nousee vantaanjoen varteen. Kuva: Kukka Korkeaoja.

”Oulunkylä on historiallisesti kerroksellinen asuinalue, joka on rakentunut vuonna 1881 henkilöliikenteelle avatun rautatiepysäkin ympärille. Oulunkylä koostuu viidestä osa-alueesta, joista jokainen on rakennettu eri aikakausina. Luonnonläheinen Oulunkylän alue kehittyy jatkuvasti ja Raide-Jokerin myötä alueelle on tulossa niin uusia asuntoja kuin palveluitakin.

Uudet asunnot ja palvelut tuovat eloa alueelle

Lähivuosien kaavoitussuunnitelmat ovat tuomassa uusia asuntoja ja palveluita Oulunkylään. Alueelle tavoitellaan jopa 5000 uutta asukasta vuoteen 2030 mennessä.

  • Oulunkylän keskustaa kehitetään raideliikenteen vaihtoasemana ja sinne rakennetaan lisää asuntoja, palveluja sekä liiketilaa päivittäistavara- ja muulle vähittäiskaupalle.
  • Käskynhaltijantietä muokataan bulevardimaisemmaksi ja kadun kummallekin puolelle rakennetaan uusia asuntoja noin 1 800 asukkaalle. Alueen läpi suunnitellaan kahta pohjois-eteläsuuntaista viherreittiä puistoaukioineen.
  • Veräjämäelle Maaherrantien varteen kaavaillaan uusia asuinkerrostaloja ja Jokiniementien varteen uutta päiväkotia.
  • Maunulan Kuusikkopolulle tulee 60 uutta asuntoa, jotka rakennuttaa Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT.
  • Maunulaan Suursuonlaitaan, nykyisen päiväkoti Suursuon tontille on suunnitteilla Suomen suurin päiväkoti, jossa olisi tilaa 335 lapselle.
  • Pirjontien ja Pirkkolantien varsille Maunulaan suunnitellaan asuntoja noin 600 uudelle asukkaalle.”

Näin kertoo Helsingin kaupungin sivusto tulevista Oulunkylän muutoksista.  Osa rakennuksista on jo valmiita, valmiiksi suunniteltuja tai vielä suunnitteluvaiheessa.  Kävin toukokuun alkupuolella katsomassa muutamaa uutta kohdetta.

Maunulan uusi keskusta

Maunulan Suonotkonkujalle, entisen ostarin paikalle on rakennettu 17 kpl vapaarahoitteista Hitas-omistusasuntoa.  Talo on vastapäätä S-marketia ja Maunula-taloa ja sen alakerrassa on iso liiketila.  Miina Äkkijyrkän pronssiveistos Aamulla/Vasikat on saanut arvoisensa näkyvän paikan uuden rakennuksen eteen. Talon kivijalkaan on aukeamassa ravintola, joskin ajankohtaa en tiedä. Myös Maunulan Kuusikkotielle valmistuu vuonna 2020 65 kpl asumisoikeusasuntoja punatiilisiin rivi- ja kerrostaloihin.  Asunnot ovat kooltaan 33 – 95 m2 ja osittain esteettömiä.

Patolaan uusi asuinalue

Patolassa Risu- ja Kivipadonteiden sekä Tuusulanväylän rajaamalle alueelle on rakennettu kuusi taloa, jotka käyntini aikana olivat vielä ilman asukkaita.  Alue näytti lähes täysin muuttovalmiilta.  Alueella on Hekan asuntoja 75 kpl pinta-alaltaan keskimäärin 60 m2.  Näiden talojen vieressä on myöskin Hekan hallinnoima 3-kerroksinen talo, jossa on sekä ryhmäkoti että 12 erillistä, esteetöntä asuntoa.  Lähimpänä Tuusulanväylää on pitkänomainen 5-6 -kerroksinen Hason asumisoikeustalo.  Alueella on 1. maailmansodan aikainen tykkitie, joka on inventoitu Museoviraston toimesta. Tykkitien kivetykset käytetään rakennusselostuksen mukaan talojen välisen pihan hulevesiaiheessa.

Oulunkylän urheilupuiston takana, Patolanmetsän reunassa on Asokotien asumisoikeusasuntoja.  Tämä vuonna 2015 valmistunut, kuuden talon muodostama tiivis kortteli sisältää rivi- ja kerrostaloja, joissa on yhteensä 47 asuntoa.  Tutustuin erääseen 3-kerroksiseen asuntoon, jonka makuuhuoneen isosta ikkunasta oli rauhoittava näkymä suoraan Patolanpuistoon.

Jokinäkymiä

Vantaanjoen toisella puolella, Pukinmäen Puutarhan viereen on valmistunut loppuvuodesta 2018 pitkä punainen talo suunnittelunimeltään Nikamat. Hankesuunnitelma kuvaa taloa näin: Korttelirakenne ja massoittelu on saanut inspiraationsa ympäröivästä kulttuurimaisemasta, huomioiden samalla ympäristön asettamat rajoitukset ja mahdollisuudet. Suunnittelun kannalta keskeisimpänä tavoitteena ovat toiminnallisuuden ja joustavuuden ohella asunnoista avautuvat näkymät Vantaanjoen kulttuurimaisemaan ja rantapuistoon.

Rakennuksen väribetoninen ulkokuori poikkeaa selvästi ympäröivästä rakennuskannasta ja toi mieleeni Välimeren eteläpuolisen alueen rakennusvärityksen.  Talossa on yhteensä 153 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, jotka ovat sekä Hason että Hekan omistuksessa.  Asukkaat odottavat talon ja Vantaanjoen välisen rantapuiston rakentamista osana Helsinkipuistoa.  Puiston rakentaminen alkanee tulevana syksynä.  Joen suuntainen pääväylä valaistaan, sinne tulee risteäviä reittejä ja oleskelualueet sijoitetaan veden äärelle. Joen toisella puolella on lisäksi uudistettu Itsenäisyydenpuisto joskin siellä tullaan mylläämään kaasuputken kanssa jo lähiaikoina.

Veräjälaakso uudistuu

Veräjälaakson puolelle osoitteeseen Maaherrantie 34-42 on tulossa iso, n 900 asukkaan kerrostalokompleksi, jonka suunnittelukilpailun voitti ehdotus nimeltään Syyssonaatti.  Enimmillään 7-kerroksisten rakennusten radanpuoleiset julkisivut ovat punatiilisiä, mutta korttelin sisäpuolella vaaleampia ja pääosin puuverhoiltuja.  Arttula ja Seurahuone eivät jää katveeseen, vaan ne näkyvät myös radan toiselta puolen katsottaessa.  Alueella oleva päiväkoti Perhonen puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Siltavoudintien varrella olevan päiväkoti Lastenpaikan viereen tasataan jo paikkaa väistötiloille.

Alueelle tuleville väylille ja aukioille on jo ajoissa päätetty uudet nimet: Veräjänporras, Veräjänaukio, Runoilijanpuisto ja Larin Kyöstin polku.

Maaliskuussa 2019 kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi uuden asemakaavan, joka mahdollistaa suunnitelman toteuttamisen.  Rakentamisen aloittamisen aikataulusta ei tätä kirjoittaessa ole vielä tietoa.

Lisäksi osoitteeseen Jokiniementie 42, radan varteen on tulossa esillä olleiden suunnitelmien mukaan kuusi kiilamaista, 5-6 -kerroksista asuinrakennusta.  Tällä hetkellä tontilla on vanhoja kontteja, rikkinäistä aitaa ja kivikasoja.  Taloista yksi tulee hyvin lähelle Mikkolantien päästä alkavaa, radan ylittävää kevyen liikenteen siltaa.  Asukkaita tälle alueelle tulisi 250. Kaupunginhallitus on jo hyväksynyt asemakaavan muutosehdotuksen.  Ogelin Verso -nimisille asunto-osakeyhtiöille löytyy jo rekisteröidyt yritystunnukset, joten rakentaminen saattaa alkaa piankin.

Myös Oulunkylä aseman ympäristö sekä Raide-Jokerin reitin lähialueet tulevat muuttumaan lähivuosina ja erilaisia suunnitelmia onkin ollut nähtävillä parin viime vuoden aikana.  Myös Oulunkylä -seura on toimittanut oman kannanottonsa ja ehdotuksensa mm kaupungin laatimiin 3D-suunnitelmiin.  Koko Oulunkylän alue tulee näyttämään varsin toisenlaiselta vuonna 2030.  Toivottavasti vanhaa, eri aikakausia ilmentävää rakentamista kunnioitetaan ja nykyiset sekä tulevat asukkaat tuntevat olonsa kotoisaksi ja turvalliseksi.

Te Oulunkylään uusina muuttaneet ja kotikulmillenne palanneet – tervetuloa!

Teksti: Marja Markko

Kuvat: Kukka Korkeaoja

Share