Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Patola, Uutiset

Oulunkylä myllerrysten kourissa

Patolan kaasuputki

Maakaasuputken uuden linjan raivauksen laajuus on yllättänyt monet asukkaat ja liikkujat, tiedottaahan kaupunki että: ”Henrik Sohlbergin puistosta ja Itsenäisyydenpuistosta joudutaan kaatamaan joitakin puita rakennustöiden takia”. Putken rakentaminen edellyttää 12 metriä leveän työalueen raivaamista metsään. Putken kohta pidetään jatkossakin avoimen puuttomana viiden metrin leveydeltä. Kuva: Erwin Woitsch.

Eri puolilla Oulunkylää ovat erilaiset rakennustyöt piinanneet asukkaita keväästä lähtien. Mäkitorpantie – Siltavoudintiellä tehdään katujärjestelyjä, Norrtäljentietä ja Veräjälaakson pääväylää valmistellaan Raide-Jokeria varten, puisto- ja metsäkokonaisuutta myllätään kaasuputkea varten. Mutta näillä kaikilla tavoittelee kaupunkisuunnittelu parempaa Helsinkiä.

Mäkitorpantie Siltavoudintie

Mäkitorpantien ja Siltavoudintien liikenneturvallisuutta parannetaan muuttamalla pyörätiet yksisuuntaisiksi ja erottamalla kävelytiet pyöräteistä noppakivellä ja rakentamalla mm. Oulunkylän torin, Harjantekijäntien, Ruutanatien, Patomäentien ja Rautiontien liittymäalueet korotettuina. Lisäksi bussipysäkkejä muutetaan entistä turvallisemmiksi.

Työmaa on hidastanut liikennettä, bussipysäkkien paikkoja vaihdettu ja kevyttä liikennettä on ohjattu poikkeusreitille. Suunnitelmien mukaan pitäisi töiden kuitenkin valmistua pääosin vuoden loppuun mennessä. Viimeistelytöitä ja viherrakentamista jäänee vielä v. 2020 puolelle.

Raide-Jokerin valmistelevat työt alkuun kesällä

Pikaraitiotien rakentaminen vaikuttaa koko pääkaupunkiseudun liikenteeseen lähivuosina. Tilapäiset liikennejärjestelyt muuttavat jalankulun, pyöräilyn, moottoriajoneuvoliikenteen ja joukkoliikenteen reittejä rakentamisen aikana. Järjestelyt kerrotaan tarkemmin opastein työmaiden läheisyydessä.

Rakennustöiden takia on Norrtäljentie suljettu arviolta v. 2020 loppuun saakka. Käskynhaltijantien varresta on metsää raivattu ja kallioita räjäytelty, jalankulku- ja pyöräliikenne on siirretty kokonaan tien itäreunaan. Mäkitorpantien kaupunkipyöräasema löytyy nyt Norrtäljentien ja Harjantekijäntien risteyksestä. Bussi 550 on siirtynyt kiertotielle Siltavoudintien ja Käskynhaltijantien kautta ja saanut korvaavat pysäkit.

Raide-Jokerin valmistelevia töitä Veräjälle

Maaherrantiellä jalankulun ja pyöräilyn reitti on siirretty kadun pohjoispuolelle Tulvaniitynpolun ja Vantaanjoen välillä. Uuden vesijohdon ja viemärilinjan rakentamisen takia on Veräjä suljettu kokonaan vuoden loppuun asti. Moottoriajoneuvoliikenteen kiertoreitti kulkee Oulunkyläntie–Kirkkoherrantie–Jokiniementie–Otto Brandtin tie reittiä.

Kaasuputken linjan raivaustyöt alkoivat

Käskynhaltijantien pohjoispuolella sijaitseva maakaasun siirtoputki korvataan uudella putkella, joka on suunniteltu kulkemaan Patolan metsäalueen, Henrik Sohlbergin puiston ja Itsenäisyydenpuiston poikki. Raivaustyöt aloitettiin syyskuussa, rakentaminen valmistuu v. 2020 aikana. Putken siirron perusteluna on Käskynhaltijantielle rakennettavat Raide-Jokerin raiteet ja uudet asunnot.

Asukkaiden ja Oulunkylä-Seuran aktiivisuuden johdosta saatiin kevättalvella kaasuputkelle Patolassa uusi metsää säästävämpi linjaus. Seuraukset vihersormena ja ekologisena käytävänä toimivalle muutenkin kapealle Henrik Sohlbergin puistolle ovat kuitenkin suuret.

Täytäntöönpanokielto raivaukselle osaan Patolan metsää 

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) katsoi, että hakkuut uhkaavat edelleen liito-oravan ydinaluetta ja vaati Uudenmaan ELY-keskukselta alkusyksystä puiden hakkuille toimenpidekieltoa joka hylättiin. Yhdistys valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen ja vaati täytäntöönpanokiellon määräämistä toimenpidekieltoasiassa. Helsingin hallinto-oikeus teki välipäätöksen ja katsoi, ettei täytäntöönpanokiellolle ole aihetta. Helsy valitti tästä välipäätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka myönsi valitusluvan yhdistykselle ja määräsi alueelle täytäntöönpanokiellon asian käsittelyn ajaksi. Asian käsittely jatkuu Helsingin hallinto-oikeudessa, joten kaasuputkityö viivästyy.

Teksti ja kuva: Erwin Woitsch

Share