Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Patola, Uutiset

Oulunkylän seutua leimaa nyt rakentaminen

Patolan uudet talot

Patolan uudet talot. Kuva: Arto Salmela.

Nykytilannetta leimaa Raidejokerin töiden käynnistyminen ja monella paikalla alkava asuinrakentaminen. Tilannetta vielä vaikeuttaa maakaasuputken siirto lähinnä Käskynhaltijantien varresta kulkemaan Patolan metsässä jalankulkureittiä seuraamaan. Rakentamishäiriötä vielä pahentaa hitaanpuoleisesti etenevä Mäkitorpantien peruskorjaus ja parantaminen.

Pistemäisiä talonrakennuskohteita on paljon. Suurin valmistunut alue on kaupungin rakennuttama kerrostaloryhmä Patolan luoteisnurkassa, ns. lumenkaatopaikan tuntumassa. Uudisrakentaminen jatkuu kiivaana Helsingissä ja alueemme uusista kohteista ovat alkaneet entinen puutavaraliikkeen alue Maaherrantien pohjoispuolella, rajoittuen myös rataan ja Jokiniementiehen, Koskelan sairaalan ja entisten pesuloiden laaja alue ja entisen maaliikennekeskuksen alue, jälkimmäiset usean tuhannen asukkaan monivuotisia rakennuskohteita.

Väki väheni vuonna 2019

Kasvukeskukset ovat nopeassa kehitysvaiheessa, Helsinki etunenässä. Helsingin väkiluku ylittää tänä vuonna 650 000. Viime vuonna kasvu oli 4770 henkilöä, mikä ehkä ylittyy vuonna 2019.

Suuralueellamme em. hankkeista huolimatta väkiluku putosi 234 hengellä, vaikka syntyneiden enemmyyttä oli 62. Asumisväljyys hienoisesti nousi meillä, vaikka se Helsingissä on laskenut monena vuonna.

Asuntohinnat suuralueellamme

Asuntohinnat kohoavat kasvukeskuksissa, muissa maakuntakeskuksissa keskimäärin säilyvät ennallaan ja muualla putoavat, monilla alueilla vauhdikkaastikin. Kerrostalojen hintakehitys on kaikkialla parempaa kuin rivi- ja omakotitalojen. Helsingissä vuosina 2013- 2018 kerrostalojen hinnat nousivat 16,4 % ja rivitalojen 7,4 %. Hintaero tämän ja viime vuoden välillä on vastaavasti 3,2 ja -1,3 %.

Pohjoisen suurpiirin alueella vuosina 2013- 2018 osakeasuntojen hinnat nousivat (tilasto ei erittele, koska kauppoja lähinnä rivitaloista liian vähän luotettavaan tulokseen) kerrostalovaltaisilla alueilla 12-19 % ja pientalovaltaisilla alueilla 0-7 %.

Poikkeuksina olivat kuitenkin kerrostalovaltainen Koskela, jossa hinnat putosivat 6 %, ja hinta 2800 e/m2 on vain 55 % Käpylän asuntojen hinnoista. Vastaavasti pientalovaltaisella Itä-Pakilan alueella hinnat putosivat noin 9 %:lla 3200 euroon neliömetriltä.

Teksti ja kuva: Arto Salmela

Share