Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Uutiset

Pohjoisen suurpiirin kaavat

Useiden kaavojen laatiminen on kesken. Uutena on osallistumis- ja arviointivaiheena käynnistynyt Oulunkyläntie-keskeinen, laaja-alainen asemakaava. Suunnittelualue sijaitsee junaradan kaakkoispuolella. Alueeseen kuuluu tienvarren puistoalueita ja puistoon rajoittuvia asuintontteja (Lohkopellontie 1, 3, 7, 9–13, 17, Veräjämäenkuja 3). Myös Asukastalo Seurahuoneen tontti on mukana. Suunnittelualueeseen kuuluu lisäksi muita katualueita.

Tavoitteena on mahdollistaa uusien asuntojen rakentaminen Oulunkylän palvelujen, juna-aseman sekä Raide-Jokerin pysäkin tuntumaan. Seurahuoneen edustalla oleva Oulunkylän keskeinen Maexmontaninpuisto jää puistoksi. Yhteistyössä tontinhaltijoiden kanssa tutkitaan täydennysrakentamisen mahdollisuuksia Lohkopellontien itäpuolen tonteilla.

Oulunkyläntien vaatimaa tilaa ja linjausta tutkitaan. Lisäksi tutkitaan Oulunkyläntien ja Kirkkoherrantien risteyksen liikennejärjestelyitä, joilla voidaan varmistaa risteyksen riittävä välityskyky täydennysrakentamisesta seuraavan lisääntyvän liikenteen tarpeisiin. Autoliikennettä varten tarvitaan uusia tonttikatuja ja samalla tutkitaan, voisiko Larin Kyöstin tie yhdistyä uuteen tonttikatuun. Tämä edellyttäisi kadun katkaisua Veräjämäentiellä, jotta uusi yhteys ei ohjaisi läpiajoliikennettä tonttikaduille. Kun kaava-alueella on useita rakennettuja tontteja, laatiminen vaatii paljon neuvotteluja eri omistajien kanssa ja se vaatii runsaasti aikaa. On tietysti mahdollista, että osa alueista putoaa pois myöhemmin suunniteltaviksi.

Lisäksi ovat käynnistyneet osallistumis- ja arviointivaiheena kaksi pienempää aluetta Patolan omakotialueen itä- ja länsipuolella. Ensimainitussa on kyse Hirsipadontien ja Kisällinpolun varteen tulevasta uudesta suurehkosta päiväkodista sekä uusista asunnoista. Nykyiset liikerakennukset ja päiväkoti on tarkoitus purkaa. Länsipuolella Kivipadontien varteen suunnitellaan uusia asuntoja. Kivipadontie 6 on yksityisomistuksessa, muu alue on Helsingin kaupungin omistuksessa.

Lampuotilantie 34 ja 36:n tonteille sekä osittain puistoalueelle suunnitellaan Maunulassa uusia asuntoja. Alue sijaitsee siis Lampuotilantien eteläpuolella.

Teksti: Arto Salmela

Share