Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Maunula, Oulunkylä, Pakilat, Torpparinmäki, Uutiset

Helsingissä saa esikoulupaikan yhdellä tekstarilla

Esikoulupaikka tekstarilla

Vanhemmat voivat jatkossa saada Helsingissä kaupungin tarjoaman esiopetuspaikan tekstiviestillä. Kuva: Helsingin kaupunki.

Helsinki tarjoaa jatkossa eskari-ikää lähestyvälle lapselle ja häneen huoltajalleen sopivan esikoulupaikan ilman hakemusta. Täytettäviä lomakkeita? 0. Puheluja päiväkotiin? 0. Huoltaja saa jatkossa kaupungilta tekstarin, johon vastaamalla paikan voi ottaa vastaan. Näin toimii uusi digitaalinen Helsinki.

Helsingin esiopetusikäisistä eli 6-vuotiaista lapsista yli 90 prosenttia on jo kaupungin varhaiskasvatuksessa ja heidän tietonsa ovat siten kaupungin tietojärjestelmässä. Kaupungilla olevan datan hyödyntäminen mahdollistaakin 7.1. alkaneen Helsingin kaupungin kokeilun, jossa esiopetuspaikkaa tarjotaan lapselle ja hänen huoltajalleen ilman erillistä hakua. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esiopetusikäisen lapsen huoltaja saa ehdotuksen sopivasta esiopetuspaikasta tekstiviestillä.

Testataan Pohjois-Helsingissä

Helsinki haluaa olla maailman toimivin kaupunki ja parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. Toimivuus tarkoittaa sitä, että kaupunki osaa ennakoida asukkaidensa palvelutarpeita. Tavoitteena on helpottaa helsinkiläisten arkea.

Ennakoiden tarjottavaa esiopetuspaikkaa testattiin tammikuussa 2020 kahdella eri varhaiskasvatusalueella eri puolilla Helsinkiä. Kaupunginosat, joista varhaiskasvatusalueet koostuvat, ovat Kulosaari, Herttoniemi ja Laajasalo sekä Malminkartano, Kannelmäki, Hakuninmaa, Maununneva, Kuninkaantammi ja Länsi- ja Itä-Pakilat sekä Maunula, Tuomarinkylä, Torpparinmäki ja Oulunkylä. Esiopetuspaikkaa tarjottiin niille huoltajille, joiden kotiosoite on mainituilla pilottialueilla.

​Uusi kokeiltava järjestely sujuvoittaa esiopetusikäisten lasten huoltajien lisäksi myös päiväkodinjohtajien työtä, sillä paperihakemusten käsittely jää pääosin pois. Automaatiosta huolimatta ennakoiva esiopetuspaikan tarjous ei kuitenkaan pakota huoltajaa vastaanottamaan tarjottua paikkaa. Jos tarjottua paikkaa ei haluta ottaa vastaan, voi huoltaja hylätä paluuviestillä paikkatarjouksen ja hakea toista paikkaa täyttämällä sähköinen hakulomake kaupungin asiointiportaalissa. Viralliset päätökset lähetetään sekä tarjouksen hyväksyneille että hakuun osallistuneille maaliskuussa.

Proaktiivisesti tarjottava esiopetuspaikka -projekti on Helsingin kaupungin digitalisaatio-ohjelman digitaalisten kaupunkilaispalveluiden kärkihanke. Digitalisaatio-ohjelman avulla kaupunki pyrkii kehittämään palveluja, jotka ennakoivat helsinkiläisten tarpeita ja vastaavat niihin entistä henkilökohtaisemmin.

Teksti: Tero Lahti, viestintäasiantuntija, Helsingin kaupunki

Share