Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Uutiset

HSY mittaa ilmanlaatua Pirkkolassa

Ilmanlaadun mittaus

Pirkkolan mittausaseman avulla selvitetään puunpolton ja liikenteen vaikutuksia pientaloalueiden ilmanlaatuun. Kuva: HSY / Tero Pajukallio

Pirkkolan mittausaseman avulla HSY selvittää puunpolton ja liikenteen vaikutuksia pientaloalueiden ilmanlaatuun. Asemalla mitataan muun muassa typpidioksidin, pienhiukkasten ja syöpävaarallisten PAH-yhdisteiden pitoisuuksia.
– Ilmansaasteista voivat saada oireita erityisesti hengitys- ja sydänsairaat, iäkkäät sekä pienet lapset. Heitä on noin 20 prosenttia väestöstä, ilmansuojeluyksikön päällikkö Maria Myllynen sanoo.

Mittauksia ympäri pääkaupunkiseutua

HSY:llä on 11 ilmanlaadun mittausasemaa pääkaupunkiseudulla ja kaksi muualla Uudellamaalla. Ilmanlaadun mittausasemilla on useita mittalaitteita ja niillä mitataan useaa eri ilmansaastetta. Mittausasemien lisäksi ilmanlaatua mitataan myös useissa eri paikoissa pienemmillä yksittäisillä mittalaitteilla pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla.

Liikenne, katupöly ja puunpoltto suurimmat saastuttajat

Hengitysilmassa olevat typenoksidit ovat peräisin liikenteen, erityisesti dieselautojen ja raskaan liikenteen päästöistä. Typenoksideista eniten terveyshaittoja aiheuttaa typpidioksidi. Se supistaa korkeina pitoisuuksina keuhkoputkia ja lisää hengityselinoireita erityisesti lapsilla ja astmaatikoilla.

Hengitettävät hiukkaset ovat suurimmaksi osaksi liikenteen nostattamaa katupölyä, joka voi aiheuttaa haittaa terveydelle etenkin keväisin. Karkeiden hiukkasten pitoisuuksien kohoaminen heikentää erityisesti hengityssairaiden hyvinvointia.

Pienhiukkasia syntyy pääasiassa liikenteen ja puunpolton päästöistä. Lisäksi niitä kulkeutuu pääkaupunkiseudulle maan rajojen ulkopuolelta. Pienhiukkasia pidetään erityisen haitallisina terveydelle, sillä ne pääsevät tunkeutumaan keuhkojen ääreisosiin saakka.

Teksti: Susan Wilander

Ajankohtainen ilmanlaatutilanne: www.hsy.fi/ilmanlaatu

Share