Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Kulttuuri, Maunula, Uutiset

Koulukino elokuvakasvatuksen apuna

MAYK Koulukino

Sci-fi-elokuva Ad Astra avasi mahdollisuudet suomen kielen ja kirjallisuuden, filosofian ja fysiikan väliseen yhteistyöhön. Kuvassa Antto Haapiainen, Camilla Tolvanen ja Roope Palomäki tutkivat moniäänisyyden vaikutuksia henkilökuvan luomiseen. Kuva: Juha-Matti Tammela.

Maunulassa elokuva on vahvasti mukana opetuksessa. Elokuvia voidaan käyttää monissa eri aineissa äidinkielestä fysiikkaan. Toimiminen Koulukino sertifikaatin pilottikouluna on tuonut elokuvakasvatukseen uuden tason.

Maunulan yhteiskoulussa elokuvatoiminta alkoi perinteisellä kerhotoiminnalla. Kerholle tuntui kuitenkin olevan vaikea löytää sopivaa ajankohtaa, joten lukion suomen kielen ja kirjallisuuden lehtori, oppikirjailija Juha-Matti Tammela alkoi pohtia Koulukino-yhdistyksen kanssa, miten elokuvakasvatuksen voisi integroida opetukseen. Syntyi ajatus Koulukino-sertifikaatista, joka asettaa kriteerit koulun elokuvakasvatukselle. Koulukinon avulla koulut saavat valmiita oppimateriaaleija elokuvien hyödyntämiseen opetuksessa ja voivat tilata erikoisnäytäntöjä elokuvista.

Elokuva monipuolinen opetusväline

Maunula valittiin sertifikaatin pilottikouluksi. Pilottikouluna toimiminen antaa mahdollisuuden testata elokuviin tehtyjä oppimateriaaleja.
– Meidän koulussamme opiskelijoita on mielellään viety elokuviin. Elokuva on todella kätevä opetusväline, koska siitä löytyy tematiikkaa kaikenlaisista aiheista, sitä voi käsitellä visuaalisuuden, sisällön tai rakenteen kannalta. Se voi olla keskustelun herättäjä tai se voi olla kirjoitelman aineisto, Juha-Matti Tammela kuvailee. Käytettävät elokuvat on tarkkaan mietitty, myös mitkä kurssit osallistuvat niihin ja mistä näkökulmista niitä oppitunneilla käsitellään.

Lukuvuoden aikana käydään katsomassa 5-6 tilausnäytäntöä.
– Tammikuussa katsoimme Bruce Springsteenin musiikin innoittaman elokuvan Blinded by the light. Sitä käytetään abien äidinkielenkurssilla, lukion musiikin ja englannin kursseilla sekä kahdeksasluokkalaisten parissa esim. musiikissa, äidinkielessä, terveystiedossa ja kuvataiteessa. Tämä elokuva kävisi myös oppilaanohjauksen tunneille, koska siinä on opettaja, joka ohjaa päähenkilöä uravalinnassa, Juha-Matti Tammela kertoo.

Elokuvat taipuvat useiden eri aineiden opetukseen. Esimerkiksi Ad Astra -scifielokuvaa käytetään filosofiassa, fysiikassa ja äidinkielessä.
– Fysiikanopettaja halusi viedä opiskelijat katsomaan scifielokuvaa ja miettiä kurssilla, mitä ihan oikeasti avaruudessa voisi tehdä. Filosofiassa mietitään etiikan kurssilla ihmisen toimintaa elokuvassa, Juha-Matti Tammela sanoo.

Piristää opettajia ja oppilaita

Koulukinotoiminta piristää ja virkistää myös opettajaa. Elokuva tuo uusia mahdollisuuksia opettaa vanhoja tuttuja asioita tuoreesti ja uudella tavalla.
– Opiskelijoiden tuotoksiin on mukava tutustua, olivat ne suullisia tai kirjallisia, koska niistä näkee miten elokuva innostaa myös opiskelijoita. Osalle opiskelijoista audiovisuaalisen materiaalin analysoiminen onkin yllättäen helpompaa kuin tekstin analysoiminen. Opiskelijoiden taidot voivat nousta aivan eri tavalla esille. Tämä antaa opiskelijoille hyviä kokemuksia – jos runoanalyysi ei onnistunutkaan, niin elokuva-analyysi voi toimia erinomaisesti, Juha-Matti Tammela sanoo.

Oppilailla saman elokuvan käsittely eri oppiaineiden tunneilla auttaa tarkastelemaan aineistoa eri näkökulmista ja avaa kokemusta vielä enemmän. Elokuvaa oppii arvioimaan syvemmällä tasolla, kun sitä käydään yhdessä läpi. Voi myös luoda turvallisuuden tunnetta, jos haastavaa elokuvaa voi käsitellä yhdessä muiden kanssa.

Elokuvaa myös peruskouluun

Maunulassa Koulukinotoiminta keskittyy tällä hetkellä enemmän lukion puolelle. Peruskoulussa opetuksen pitää olla maksutonta, mikä asettaa rajoituksia elokuvakäynneille.
– Mietimme miten tätä voisi lisätä peruskoulun puolella, Juha-Matti Tammela sanoo. Koulukinon suoratoistopalvelu on yksi mahdollisuus. Koulu voi ostaa sieltä krediittejä ja opettajat voivat etukäteen katsoa elokuvan. Palvelussa on jo yli sata kotimaista lyhytelokuvaa.

Teksti: Susan Wilander

Koulukino tuo elokuvat kouluun

Koulukino tuottaa elokuvakohtaisia oppimateriaaleja uutuuselokuviin ja tarjoaa välineitä mediakasvatukseen. Koulukino on opetus- ja kulttuuriministeriön tukema yhdistys, jonka toiminta alkoi vuonna 2002. Viimeisimpänä Koulukino on kehittänyt suoratoistopalvelun kotimaisille lyhytelokuville, joiden levittäjänä yhdistys nyt toimii.

Koulukinokoulu-sertifikaatin valmistuessa, koulut ympäri Suomea voivat hakeutua kriteerit täyttäessään koulukinokouluksi. Sertifikaatin saanut koulu huolehtii esimerkillisestä elokuvakasvatuksesta luontevana osana järjestämäänsä opetusta, yli oppiaine- ja kouluasterajojen.

Koulukinokoulu sitoutuu:

  • järjestämään vähintään kaksi tilaus- eli koulukinonäytäntöä elokuvateatterissa lukuvuoden aikana,
  • käyttämään opetuksessa Koulukinon tuottamia elokuvakohtaisia oppimateriaaleja ja
  • testaamaan sekä antamaan palautetta uusista elokuvista ja oppimateriaaleista.

Koululla voi myös vierailla elokuva-alan asiantuntijoita, jotka kertovat työstään ja elokuvista. Vierailijat tarjoavat lisä- ja taustatietoa ja auttavat ymmärtämään elokuvassa haastavilta tuntuneita kohtia.

Lisätietoja: www.mayk.fi/tietoa-meista/koulukinokoulu

Share