Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Pakilat, Uutiset

Pakilan ja Tuomarinkylän maisemakohteet uudistuvat

Pakilan luonto

Pakilan ulkoilureittejä parannetaan. Kuva: Kimmo Brandt / Helsingin kaupungin aineistopankki.

Pakila-Seura aikoo seurata tarkkaan Helsingin käynnistämiä investointihankkeita. Pakila-Seuran puheenjohtaja Raimo Rahkosen mukaan seura aikoo seurata tarkkaan Helsingin kaupungin hanketta uudistaa Pakilan ja Tuomarinkylän alueen luonto- ja maisemakohteita sekä joitakin katuja.

Pitkään odotetuilla investoinneilla Pakilan ja Tuomarinkylän alueita luvataan kehittää monella tavalla. Työstä vastaa Helsingin kaupunkiympäristön toimiala.

-Tämä on odotettu ja hieno uudenvuodenlahja Pakilan ja Tuomarinkylän alueelle. Olemme olleet hieman paitsiossa näissä investoinneissa, mutta nyt alkaa tapahtua, sanoo Pakila-Seuran puheenjohtaja Raimo Rahkonen.

Rahkosen mukaan Pakilan ja Tuomarinkylän luontoalueet kuuluvat Helsingin arvokkaimpiin ja niiden virkistyskäytön lisääminen ja samalla monimuotoisen luonnon säilyttäminen on upea asia.  Alueella on muun muassa liito-oravia ja lepakoita.

-Helsinki kasvaa ja asukasmäärä lisääntyy myös Pakilan ja Tuomarinkylän alueella, mutta nyt näyttää siltä, että osa kaikille tärkeistä luontoarvoistakin voidaan pitää kehityksessä mukana, hän sanoo. Rahkosen mukaan Pakila-Seura aikoo seurata tarkkaan hankkeiden etenemistä.

Haltiala ja Tuomarinkylä

Tärkein ja suurin investointikohde on Haltialan ja Niskalan kehittäminen virkistysalueena. Alueille on tulossa uusi kattava opastus- ja reittisuunnitelma ja ympärivuotisesti hoidetut kulkuväylät.

Uusi hoitosuunnitelma kattaa Länsi- ja Itä-Pakilan ja Torpparinmäen metsät, Tuomarinkylän kartanon hienot pellot ja niityt sekä Vantaanjoen varren, joka on tärkeä virkistysalue.

Hyvä uutinen ratsastuksen ja kotieläinten ystäville on se, että Haltialan ja Tuomarinkylän peltojen viljelyä sekä laiduneläinten pitoa jatketaan ainakin seuraavat 10 vuotta. Näin etenkin Tuomarinkylän kartanon peltojen yllä leijunut uhka väistyy. Suunnitelma tietää todennäköisesti myös Vinttikoirakeskuksen jäämistä nykyiselle paikalleen.

Yksi kunnostuskohde on Näsinoja. Paikoitellen huonokuntoisen Näsinojan profiilin nostaminen ilahduttaa etenkin Vantaanjoen virkistyskalastuksesta kiinnostuneita.

Vantaanjoen varren virkistys- ja pyöräreittien kehittäminen koko uoman pituudelta on myös hyvä uutinen. Rapistuneiden levähdyspaikkojen rinnalle on luvassa uusiakin levähdyspaikkoja. Pyöräilyn baanaverkon yhteys tulisi Tuusulantien varteen ja poikittainen baana kulkisi Itä- ja Länsi-Pakilan halki.

Pienempiä kohteita

Helsingin kaupunki suunnittelee neljää pienempää investointikokonaisuutta alueelle:

-Välitalontien ja Taulutien peruskorjaus
-pyöräilyn ja jalankulun turvallisuuden parantaminen koko alueella
-Lastatien-Kyläkunnantien ja Kansatien-Urakkatien huonokuntoisten portaiden peruskorjaus
-Näsinojan kunnostus.

Teksti: Esko Lukkari

Pakilan ja Tuomarinkylän alueella asuu noin 20 000 ihmistä. Kaupungin hallinnoimia metsiä alueella on 434 hehtaaria, peltoa 267 ja niittyä 56 hehtaaria. Rakennettuja puistoja on 28 hehtaaria.

Share