Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Uutiset

Helsingin liito-oravakanta kasvussa

liito-orava

Liito-orava pesäkolossaan. Kuva: Tom Ahlström.

Helsingin kaupungin selvityksen mukaan kaupungin liito-oravakanta on edelleen vahvistunut nopeasti. Liito-oravat palasivat Helsinkiin 2010-luvulla.

Helsingistä tunnetaan vuosilta 2014–2019 kaikkiaan 124 liito-oravan asuttamaa metsäkuviota. Vuoden 2018 jälkeen kanta on vahvistunut erityisesti Oulunkylän ja Käpylän ympäristössä. Liito-oravat ovat kulkeneet puistoalueita ja pikkumetsiköitä pitkin myös kaupungin keskustan liepeille: uusia löytöpaikkoja olivat muun muassa Hietaniemen hautausmaa, Töölönlahden perukka ja Linnanmäen kupeessa sijaitseva Alppipuisto. Kookkaat tervalepät ovat puistoissa liito-oravalle merkittäviä ruokailupuita ja järeät kuuset tärkeitä oleskelupaikkoja.

Liito-orava tavattiin ensimmäisen kerran myös Lahdenväylän linjan itäpuolelta Vanhankaupunginkosken Pornaistenniemeltä. Lahdenväylä on kuitenkin edelleen ollut liito-oraville ilmeinen este tai ainakin hidaste leviämiselle. Levinneisyysalue on laajentunut huomattavasti itään vuosien 2014 ja 2016 välillä, mutta ei enää seuraavien kolmen vuoden aikana, vaikka elinpiirejä löytyi paljon lisää Helsingin länsi- ja keskiosista.

Liito-oravia on tavattu myös Haltialasta, jonka metsäalueesta suurin osa on sille sopivaa. Haltialassa on havaittu kaikkiaan kahdeksan liito-oravan ydinaluetta. Liito-oravan asuinalueita on löytynyt myös Paloheinästä, Pakilasta, Maunulasta ja Metsälästä.

Teksti: Susan Wilander

Share