Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Uutiset

Koskipadon purkuhanke haudattava

Vantaanjoki Kuva Eija Varjonen-Lukkari

Vantaanjoki. Kuva: Eija Varjonen-Lukkari

Pakila-Seuran mielestä Vantaanjoen padon purkamishankkeista tulisi luopua. Pakila-Seura on huolissaan yhä uudelleen esille nousevista suunnitelmista purkaa Helsingin Vanhankaupunginkosken 1870-luvulla rakennettu pato.

Helsingin kaupunginvaltuustossa on tehty aloitteita padon purkamiseksi ja asiaa on esitetty useita kertoja eikä uhka joen yltä ole kokonaan poistunut. Padon purkaminen helpottaisi vaelluskalojen kulkua, mutta purkamisella olisi dramaattiset vaikutukset itse Vantaanjokeen. Finnish Consultingin Group arvioi viime vuonna tekemässään asiantuntija-arviossa (1.6.2019), että Vantaanjoen pinta voisi laskea jopa 2-3 metriä.

Uimarannat häviäisivät

-Noin suurella vedenpinnan laskulla olisi valtavan iso vaikutus koko jokeen. Vantaanjoki virtaa Pakila-Seuran toimialueella Tuomarinkylän peltojen kuvetta Itä-Pakilan alueen vierestä Oulunkylään ja edelleen merelle. Esimerkiksi suosittu Pikkukosken uimaranta ja muut joen uimapaikat todennäköisesti tuhoutuisivat kokonaan aivan varmasti ja vaikutukset joen virkistyskäytölle olisivat muutenkin merkittävät suuret, sanoo Pakila-Seuran varapuheenjohtaja Jari Mörö.

Vantaanjoen varsi Tuomarinkylä-Itä-Pakila -välillä on hyvin suosittua kävely-, lenkkeily- ja pyöräilyaluetta. Viehättävän jokivarren muuttuminen kapeaksi vähävetiseksi purouomaksi olisi suuri menetys alueen asukkaille. Rantatörmien sortumisvaaratkin lisääntyisivät. Joen veden laatu laskisi virtauksen heiketessä.

Vaikuttanut 150 vuotta

Vantaanjoki on nykymuodossaan muovannut jokirantoja virtauksellaan 150 vuoden ajan, kun Vanhankaupunginkosken pato on ollut olemassa. Sillat, laiturit, uimapaikat ja venevalkamat ovat muodostuneet tuona aikana.

Mörö sanoo ymmärtävänsä harrastuskalastajien toiveet vaelluskalojen nousun helpottamisesta ja virkistyskalastuksen elvyttämisestä.
-Toisaalta voidaan kysyä, eikö vaelluskalojen nousua ole jo helpotettu. Vanhankaupungin kosken itähaara on patoamaton ja siinä on koski sekä kalaportaat eli sitä kautta lohi ja taimen nousevat jokeen, hän sanoo.

Itäisessä uomassa kalojen nousua aiotaan selvittää vielä uudelleen ja vaelluskalojen nousun edellytyksiä parantaa. Kalaportaan toiminnan kehittäminen lisäisi vaelluskalojen nousua.

Teksti: Esko Lukkari

Share