Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Uutiset

Oulunkylä-Seuran johtokunta esittäytyy

Oulunkylä-Seuran johtokunta ja rahastonhoitaja

Oulunkylä-Seuran uusi johtokunta yhteiskuvassa. Eturivissä vasemmalta oikealle: Otto Miettinen, pj Marika Mantere, varapj Marja Markko, Kukka Korkeaoja ja Sanna Tuovinen. Takarivissä rahastonhoitaja Jari J. Marjanen, Erwin Woitsch, Arno Moliis, Viljo Lukkarinen ja Tapio Solonen. Kuva: Susan Wilander.

Oulunkylä-Seuran johtokunta haluaa panostaa kotiseutumme kehittämiseen viihtyisänä ja kehittyvänä asuinalueena. Johtokunnan jäsenille tärkeitä asioita ovat erityisesti ympäristö ja kaavoitus, alueen yhteisöllisyyden lisääminen ja sen elinvoimaisuus. Johtokunnan jäsenet vastasivat kysymykseemme: Miksi olet mukana Oulunkylä-Seuran toiminnassa?

Kukka Korkeaoja
Olen mukana Oulunkylä-Seuran johtokunnassa, koska haluan ensisijaisesti edistää Oulunkylän kehittymistä esteettisesti viihtyisänä ja omaleimaisena asuinalueena. Keskeisiä kiinnostukseni kohteita ovat kaavoitus, uudisrakentaminen ja historialliset rakennukset, puistot sekä kaupunkiympäristön taideteokset ja rakennetun ympäristön valaistus.

Marjatta Kuusela

Oulunkylä-Seuran johtokunnassa olen mukana pitämässä yllä sekä kehittämässä tietoisuutta ja tunnettavuutta Oulunkylästä perinteikkäänä esikaupunkiosana, jolla on rikas, ainutlaatuinen ja monikulttuurinen menneisyys. Sitä pitää hyödyntää nyt ja se pitää huomioida kaupunginosaa edelleen kehitettäessä.


Viljo Lukkarinen
Oulunkylä-Seuran johtokunnassa haluan seurata alueen kaavoitusasioita ja olla mukana erilaisissa työryhmissä. Olen asunut Oulunkylässä vuodesta 1975 ja ollut seuran hallituksen jäsenenä noin kolme vuotta. Kiinnostuin toiminnasta hallituksessa siinä vaiheessa, kun asemakaavaosastolla tehtiin kolme ideamallia Oulunkylän keskustan suunnitelmasta.

Markku Mantere
Minun mielestäni Oulunkylän mielenkiintoisen historian tuntemisen vaaliminen ja jatkuvan uuden historiankirjoituksen ylläpito ovat tärkeitä tehtäviä Oulunkylä-Seuralle. Historian vastapainoksi tulevaisuuden näkymien äärellä oleminen ja alueen kehittymiseen vaikuttaminen vetoavat.

Marja Markko
Olemme mielestäni saaneet seuran toimintaa esille menneinä vuosina hyvissä tilaisuuksissa sekä asukkaiden että esim. kaupungin edustajien kanssa. Uskon myös, että alueen mielipiteillä ja kannanotoilla on voitu vaikuttaa. Tätä polkua on nyt levennettävä ja lisättävä aktiivisuutta. Olen kiinnostunut luomaan ja ylläpitämään yhteyksiä Oulunkylän eri seuroihin ja muihin aktiivisiin toimijoihin, samoin kuin pohjoisen alueen kaupunginosayhdistyksiin. Olen myös mielelläni mukana tulevissa juhlajärjestelyissä.

Otto Miettinen
Olen mukana Oulunkylä-Seurassa, koska haluan vaikuttaa lähiympäristöni tilaan, erityisesti sen vehreyteen, ja tukea yhteisöllisyyttä.

Arno Moliis
Haluan olla myötävaikuttamassa Oulunkylän metsien ja viheralueiden monimuotoisuuden säilyttämisessä. Paljasjalkaisena Ogelin kundina pyrin myös ylläpitämään ja välittämään tietoa 1950-60 -luvun nuorten elämästä Oulunkylässä.

Tapio Solonen
Mielestäni Ogeli on loistava paikka asua ja tehdään yhdessä tästä vieläkin parempi. Haluan vaikuttaa asuinympäristömme kehitykseen ja siihen että saamme nauttia täällä myös monipuolisesta kulttuuritarjonnasta.  

Sanna Tuovinen
Olen mukana Oulunkylä-seuran johtokunnassa, koska olen kiinnostunut siitä, millaiseksi Oulunkylä on kehittymässä seuraavien vuosien aikana ja kuinka erityisesti lapset, nuoret ja lapsiperheet on huomioitu tulevissa suunnitelmissa, rakentamisessa ja ympäristön kehittämisessä.

Erwin Woitsch

Yhteisö! Pidän tärkeänä lisätä asukkaiden tietoisuutta kaavoituksen vaikutuksista kaupunginosaansa ja saada heitä osallistumaan kotiseutunsa kehittämiseen. Apunamme on mm. tämä oma lehti, julkaisemamme kirjat, luomamme kotikaupunkipolut ja ylläpitämämme verkkosivut. Nykypäivän ymmärtää menneisyyden kautta, siksi historian tallentaminen ja sen välittäminen on tärkeää ja mielenkiintoista. Olen ollut seurassa monessa mukana 20 v., tällä hetkellä keskityn toimimaan viher- ja luontoalueittemme puolesta.

Teksti ja kuva: Susan Wilander

Share