Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Mielipiteitä, Uutiset

Oulunkylään pitäisi kehittää omaleimainen ja viihtyisä keskusta

Mielipiteitä

Oulunkylässä on meneillään täydennysrakentaminen. Parhaillaan kaupunki kaavoittaa aseman ja liikekeskus Ogelin ympäristöä.

Oulunkylä sijoittuu Pasilan Triplan ja Malmin kehittyvän keskustan välille. On selvää, ettei täällä pystytä kilpailemaan kaupan ja palveluiden määrällä. Kaupunginosassamme voivat kuitenkin menestyä hyvät elintarvikeliikkeet sekä kahvilat, ravintolat ja muut palvelualan yritykset.

Vuonna 1987 valmistunut liikekeskus Ogeli on tärkeä osa Oulunkylän kerroksellista arkkitehtuuria.  Päivittäistavarakauppa voisi jatkossakin keskittyä peruskorjattuun ja mahdollisesti laajennettuun liikekeskukseen. Ogelin elintarvikeliikkeiden vetovoima ja laajenemismahdollisuudet paranisivat, jos junalaitureilta ja Raide-Jokerin pysäkeiltä olisi tulevaisuudessa katettu kävely-yhteys liikekeskukseen.

Oulunkylä oli 1800-luvun lopusta 1900-luvun puoleenväliin puutatalo- ja huvilayhdyskunta, josta ovat säilyneet sellaiset arvorakennukset kuin rautatieasema, kerrostalo Arttula, Seurahuone ja vanha kirkko. Aseman ja Tapio Rautavaaran puiston ympäristöjen täydennysrakentamisen lähtökohdaksi voitaisiinkin ottaa alueen puutalohistoria. Olisi hienoa, jos Oulunkylän keskustassa olisi tulevaisuudessa puukerrostaloalue, jossa kattojen muoto noudattelisi vanhan puukerrostalo Arttulan katon muotoa.  Puiston vieressä talojen pohjakerroksissa olisi kahviloita ja ravintoloita terasseineen sekä muita pienyrityksiä.

Täydennysrakentamisen yhteydessä on ratkaistava myös asema-alueen liityntäpysäköinti, joka Raide-Jokerin valmistuttua todennäköisesti lisääntyy. Aseman ja Tapio Rautavaaran puiston välinen aukio ei voi jatkossa toimia parkkipaikkana. Autot pitäisi sijoittaa mieluiten maan alle. 

Nyt on historiallinen tilaisuus luoda arkkitehtuurilla viihtyvyyttä ja kauneutta Oulunkylään. Toivottavasti 2020-luvun kaavoittajilla, arkkitehdeillä, kuntapäättäjillä ja rakentajilla on kykyä ja halua sekä suunnitella että toteuttaa sellainen Oulunkylä, jonka 2020-luvun rakennettua ympäristöä arvostetaan vielä 150 vuoden kuluttua.

Kaarina Kukka Korkeaoja

Oulunkylä

Share