Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Uutiset

OmaStadi tuplaa budjetin

OmaStadi__MinnaAlanko web

Kuva: Minna Alanko

Helsingin osallistuva budjetointi eli OmaStadi käynnistyy taas ensi syksynä. Kaupunginhallitus päätti, että osallistuvan budjetoinnin toteutusaika on jatkossa kaksi vuotta. Samalla päätettiin kaksinkertaistaa käytössä oleva määräraha. Aiemman 4,4 miljoonan euron sijaan kaupunkilaiset voivat nyt päättää 8,8 miljoonaa euron käytöstä.

Rahasta kohdennetaan edelleen 80 prosenttia suurpiireille niiden asukasmäärän mukaan ja 20 prosenttia kaupungin yhteisiin hankkeisiin. Yksittäisen äänestettävän ehdotuksen kustannukset saavat olla enintään puolet alueen kokonaisbudjetista.

Yhteistyöllä monipuolisia ehdotuksia

OmaStadi on kaupunkilaisten yhteinen asia ja tavoitteena on, että monenlaiset kaupunkilaiset kaikissa kaupunginosissa osallistuvat ideointiin, ehdotusten tekemiseen ja äänestämiseen. Osallistuvan budjetoinnin seuraavalla kierroksella vahvistetaan yhteistyötä esimerkiksi erilaisia kaupunkilaisia tavoittavien järjestöjen kanssa.

Myös vuorovaikutusta kaupungin ja kaupunkilaisten välillä lisätään entisestään. Tavoitteena on saada aikaan monipuolisia ja laadukkaita ehdotuksia, jotka toteutuessaan parantavat kaupunkilaisten arkea ja hyvinvointia eri puolilla kaupunkia. Samalla kerrytetään laajemminkin kaupungin ymmärrystä kaupunkilaisten tarpeista – ja toisaalta kaupunkilaisten tietoa kaupungin toiminnasta.

Ensi talven ja kevään aikana järjestetään alueellisia työpajoja, joissa samaan paikkaan tai palveluun kohdistuvia ideoita voidaan yhdistellä yhdeksi ehdotukseksi. Näiden lisäksi järjestetään teemaperustaisia työpajoja, joissa kaupunkilaiset ja kaupungin asiantuntijat jalostavat ehdotuksia yhdessä.

Ehdotuksista äänestetään syksyllä 2021. Äänioikeutettuja ovat kaikki 12 vuotta äänestysvuonna täyttävät ja sitä vanhemmat helsinkiläiset. Kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset.

Ensimmäisen kierroksen OmaStadi-hankkeiden toteutus on käynnissä

Ensimmäiseltä kierrokselta toteutettavaksi äänestetyn 44 OmaStadi-hankkeen toimeenpano on parhaillaan käynnissä. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni hanke valmistuisi jo vuoden 2020 aikana, mutta koronaviruksen aiheuttama poikkeustila voi tuoda viivästyksiä aikatauluihin.  Ensimmäisten hankkeiden arvioidaan valmistuvan kesällä 2020.

Pohjois-Helsingissä toteutukseen äänestettiin muun muassa hanke, joka yhdistää alueen kesätöitä tarvitsevat nuoret ja arjen askareissa apua kaipaavat asukkaat, erityisesti ikäihmiset. Työtä koordinoimaan palkataan suunnittelija ja toiminta käynnistyy heti, kun koronatilanne sen mahdollistaa. Tavoitteena on parantaa nuorten kesä- ja keikkatyömahdollisuuksia alueella myös OmaStadi-hankkeen päättymisen jälkeen.

Kaikkien toteutettavien hankkeiden etenemistä voi seurata osoitteessa omastadi.hel.fi/results

Teksti: Ella Tanskanen

Kuva: Minna Alanko

Share