Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Uutiset

Miten Raide-Jokeri etenee?

Raide Jokeri tulvaniityn silta

Raide-Jokeria varten rakennetaan Tulvaniitynsiltaa. Kuva: Raide-Jokeri -allianssi.

Oulunkylä-Seura ei koronaviruksen takia voinut pitää perinteistä asukasiltaa ja kevätkokousta maaliskuussa. Tuolloin oli tarkoitus kutsua paikalle kaupungin ja Raide-Jokerin edustajia keskustelemaan asukkaiden kanssa nykyisistä ja tulevista töistä. Siispä esitimme kysymykset sähköpostitse Tuija Vilhomaalle, joka vastaa Raide-Jokeri -allianssin viestinnästä ja vuorovaikutuksesta Oulunkylän alueella.

Milloin Vantaanjoen ylittävä kevyen liikenteen silta avataan käyttäjille?

Vantaanjoen uusi jalankulun ja pyöräilyn silta on rakenteilla, ja se valmistuu ja avataan käyttäjille elokuussa 2020. Vanhan sillan kevyen liikenteen osuus (alempi siltarakenne) puretaan syksyllä 2020 uuden kevyen liikenteen sillan valmistuttua. Jalankululle ja pyöräilylle siis järjestetään toimiva reitti joen yli koko ajan: vanhaa kevyen liikenteen siltaa ei aleta purkaa, ennen kuin uusi kevyen liikenteen silta valmistuu.

Milloin Vantaanjoen ylittävän varsinaisen Raide-Jokeri -sillan rakentaminen alkaa ja milloin arvelette sen valmistuvan?

Nykyisen bussiliikenteellä olevan vanhan sillan purkaminen päästään aloittamaan maaliskuussa 2021, jolloin bussi 550 siirtyy Maaherrantieltä kiertoreitille. Raide-Jokerin sillan rakentaminen aloitetaan, kun vanha silta on purettu, ja se valmistuu syksyllä 2022. Sillalle tulee raitiovaunukaistojen lisäksi myös pyöräilyn väylä. Pyörällä pääsee siis Raide-Jokerin valmistuttua ajamaan molempia uusia siltoja pitkin.

Miten siltatyö tulee vaikuttamaan linjan 550 reittiin?

Bussi siirtyy kiertoreitille Maaherrantieltä maaliskuussa 2021. Suunniteltu kiertoreitti kulkee Oulunkyläntietä Koskelantielle ja sieltä Viikkiin. HSL tiedottaa bussin kiertoreitistä oman aikataulunsa mukaisesti.

Junaradan alitus Oulunkyläntiellä – miten kauan liikenteen poikkeusjärjestelyt siellä tulevat kestämään?

Oulunkyläntiellä on vappua edeltävällä viikolla aloitettu uusien hulevesiviemäreiden rakennustyöt kadun itäreunassa. Samanaikaisesti tehdään myös siltatöitä Oulunkyläntien ylittävillä silloilla. Tämän vaiheen jälkeen siirrytään kadun länsireunalle rakentamaan uusia hulevesiviemäreitä. Sen jälkeen työt jatkuvat kadun keskellä, kun rakennetaan itse rataa. Poikkeusjärjestelyt kestävät vuoden 2021 loppuun saakka.

Syksyllä 2019 ennakoitte, että Norrtäljentie avattaisiin liikenteelle loppukesästä 2020.  Pitääkö tämä aikataulu vielä paikkansa?

Norrtäljentie avautuu liikenteelle aikaisintaan tammikuussa vuonna 2021. Kadun avaamisen aikataulu tarkentuu kesän 2020 aikana. Alusta saakka olemme tiedottaneet, että Norrtäljentie on suljettu ainakin vuoden 2020 loppuun. Pahoittelemme, jos jossain on liikkunut virheellistä tietoa.

Käskynhaltijantien varrella on tehty massiivisia maansiirtotöitä.  Milloin varsinaiset katutyöt alkavat ja miten jalankulku, pyöräily ja autoliikenne tullaan ohjaamaan työn aikana?  Kuinka kauan arvelette poikkeusjärjestelyiden kestävän?

Käskynhaltijantiellä on toukokuun alussa aloitettu uusien vesihuoltolinjojen rakentaminen kadun eteläreunassa. Toukokuun aikana tehdään louhintoja. Ajoneuvoille säilytetään yksi ajokaista suuntaansa koko työn ajan – toki kaistojen sijainti töiden edetessä muuttuu. Jalankulun ja pyöräilyn reitit säilytetään koko työn ajan jommallakummalla puolen Käskynhaltijantietä. Poikkeusjärjestelyt kestävät vuodelle 2022.

Milloin Pirjontie avataan liikenteelle?

Pirjontie ja Pirkkolantie avataan läpikulkuliikenteelle alkusyksyllä 2020, arviolta elo–syyskuun vaihteessa. Myös runkobussilinja 550 palaa tuolloin Pirjontien ja Pirkkolantien kautta kulkevalle reitilleen.

Haluatko kysyä Raide-Jokerista?

Seuraamme tilannetta ja välitämme uutisia seuraavassa, syksyllä ilmestyvässä lehdessä.  Halutessasi voit jättää Raide-Jokeria koskevia kysymyksiä lehden toimitukselle osoitteeseen swilander@hotmail.com otsikolla Raide-Jokeri.

Teksti: Kukka Korkeaoja ja Marja Markko

Kuva: Raide-Jokeri -allianssi.

Share