Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Pakilat, Uutiset

Pakilan tonttikiistassa uusi vaihe

Helsingin karttapalvelu

Kuva: Helsingin karttapalvelu

Pakilalaisten tyrmäämä market-hanke vaihtuikin yllättäen kaupungilla pikaruokaravintolaksi.

Keväällä 2019 Pakilassa asukasaktiivisuus kaatoi Pakilantien ja Kyläkunnantien risteykseen suunnitellun markethankkeen. Asukkaiden mielestä ahtaalle tontille ei mahdu markettia.

Asukkaiden järkytykseksi kaupunki tarjoaa nyt tontille ympärivuorokauden auki olevaa McDonald’s-ketjun pikaruokaravintolaa. Hanke on jo kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla, mutta asiaa koskevan oikaisuvaatimuksen käsittely on lautakunnassa kesken.  

Kaupunkiympäristölautakunta päätti keväällä yksimielisesti, ettei 4700 m2 market-hanke sovi tontille ja palautti asian uudelleen valmisteluun evästäen, että mahdollinen rakentaminen tulee valmistella radikaalisti pienempänä, liikennehaitat minimoiden ja suojaviheralueet säilyttäen.

Suunniteltu pikaruokaravintolan rakennus ei mahtuisi liiketontille, vaan sen pysäköintialue sijoittuisi kaupungin suojaviheralueelle ja merkitsisi sen tuhoutumista.

Pikaruokaravintola keräisi liikennevirtaa Kehältä kellon ympäri. Erillistä liikennesuunnitelmaa lisääntyvälle liikenteelle ei ole esitetty. Vuosi sitten kaupunkiympäristölautakunta vaati, että mahdollisen rakennuksen kaikki liikenne (logistiikka, pysäköinti) tulisi ohjata maan alle. Tämä ei suunnitelman mukaan toteutuisi. Asiakas- ja tavaraliikenne ravintolaan kulkisi tontille Kyläkunnantieltä ja ruuhkauttaisi risteysaluetta merkittävästi. Kyläkunnantie on monien lasten koulutie.

Suunniteltu rakennus tulisi tiiviisti kiinni 1940-luvun puutaloalueeseen ja haavoittaisi Museoviraston suojeleman rintamamiestaloalueen yhtenäistä ilmettä. Kaupunginkaavoittaja Ann-Charlotte Roberts totesi viime marraskuussa Maunula-talon asukastilaisuudessa, että alueen arvot tulisi säilyttää ja hän lupasi, että alueen rakennushistoriallisista arvoista teetetään selvitys, joka muodostaa lähtökohdan alueen suunnitteluperiaatteelle. Selvitystä ei ole tehty, eikä alueen asukaslähtöinen kehittäminen toteudu.

Virkamiehet jyräsivät lautakunnan

Pikaruokaravintolan suunnittelua on valmisteltu piittaamatta kaupunkiympäristölautakunnan vuosi sitten linjaamista periaatteista. Uusi hanke toisi mukanaan samat ongelmat kuin edeltäjänsä.

Ihmetystä herättää valmisteluprosessin etenemisjärjestys: Kaupunki on jo laatinut vuokrasopimuksen suojaviheralueen vuokraamisesta pysäköintipaikaksi Food Folk Suomi Oy:lle (ent. McDonald’s Finland Oy). Sopimus koskee tilapäisvuokrausta ajoneuvojen pysäköintikäyttöön 1.6.2020 – 31.12.2024, minkä jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi.

McDonald’sin viestintäjohtaja Heli Ryhäsen mukaan yhtiö etsii aina liikepaikkoja pitkällä tähtäimellä ja investoi vain kohteisiin, jotka voivat olla käytössä pitkän aikaa. Hänen mukaansa McDonald’silla ei toistaiseksi ole sopimusta Pakilan liikepaikasta. Muilta osin McDonald’s ei liikesalaisuuksiin vedoten kommentoi asiaa.

Suojaviheralueen vuokraaminen pysäköintipaikoiksi on ristiriidassa kaupungin vahvistaman suojavihervyöhykkeeksi määrittelyn kanssa. Sen mukaan Kehä I:n molemmin puolin sijaitsevat viheralueet muodostavat tärkeän, useita ekosysteemipalveluja tarjoavan suojavihervyöhykkeen, joka tulisi säilyttää monipuolisena, viihtyisänä, kerroksellisena lähimetsänä, jossa on maisemallista vaihtelevuutta. Suojametsä on jatkuvan hoidon ja uudistamisen avulla ylläpidettävä elinvoimaisena siten, että sen suojamerkitys säilyy. Pakilan omakotiyhdistys ja tontin lähinaapurit ovat esittäneet oikaisuvaatimuksen, jossa vaaditaan sopimuksen kumoamista.

Helsinki julistaa pyrkivänsä maailman toimivimmaksi kaupungiksi. Kaupunkistrategiassa korostetaan avoimuutta, kaupunkilaisten osallisuutta ja asukkaiden vaikutusvallan kasvattamista oman elinympäristönsä asioissa. Pikaruokaravintolassa hienot periaatteet näyttävät jäävän toteutumatta. Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ovat saaneet tietää suunnitellusta hankkeesta vasta aktiivisten pakilalaisten kautta.

Koirapuisti olisi vaihtoehto

Pikaruokaravintolan vastustajat eivät ole liikkeellä nimby-hengessä, vaan tontille on esitetty paikallisten asukkaiden ja asukasyhdistysten suunnittelema vaihtoehto, joka edistää alueen hyötykäyttöä kaupunkilaisten hyväksi ja samalla säilyttää suojavihervyöhykkeen: koirapuisto.

Pakilassa on paljon koiria ja lisää koirapuistoja on kaivattu pitkään. Asiasta tehtiin aloitteita mm. OmaStadi-hankkeessa viime vuonna. Alue Pakilantien ja Kyläkunnantien risteyksessä sopisi koirapuistolle mitä parhaiten. Kaupunki on 2014 tehnyt tarveselvityksen aiheesta ja katsoo tuon yli kuusi vuotta vanhan selvityksen perusteella edelleen, että uusi koirapuisto ei Pakilaan ole tarpeellinen, koska Pirkkolaan on tulossa koirapuisto viiden vuoden sisällä.

Käytä mahdollisuuttasi vaikuttaa

Yksi Pakilan asuinympäristön ominaispiirteistä ja vetovoimatekijöistä ovat alueen luonnonläheisyys ja viherympäristöt. Haluatko, että nämä säilyvät? Vaikka palveluiden määrä on viime vuosina kehittynyt myönteiseen suuntaan, ovat uudet palvelut tervetulleita.

Voidaan kysyä, onko Pakilassa todellista tarvetta uudelle pikaruokaravintolalle, sillä alueella on jo ravintoloita ja kahviloita ja pikaruokaravintoloitakin Kehän varrella 10 km etäisyydellä yli 20 kpl. Pikaruokaravintola aivan koulujen välittömässä läheisyydessä herättää myös huolta terveellisen ravinnon korvaamisesta ravinneköyhällä pikaruoalla. Tuskin kukaan toivoo kotialueelleen myöskään pikaruokaravintoloihin liittyviä roskaongelmia.

Asukkaiden osallisuus ja omaan asuinympäristöönsä vaikuttaminen toteutuu asukasaktiivisuudella. Se tarkoittaa keskustelun herättämistä naapurustossa, yhteydenottoja asian päätöksenteon kanssa työskenteleviin, esim. kaupunkiympäristölautakunnan jäseniin ja mielipiteiden jakamista sosiaalisessa mediassa.

Juuri sinä voit vaikuttaa! Tutustu faktatietoihin hankkeesta ja kerro mielipiteesi päättäjille ihan omin sanoin vaikka sähköpostitse (katso yhteystiedot tästä). Teksti: Erja Vuorio

Share