Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Uutiset

Perhe- ja pariterapian kysyntä kasvussa

Johanna Mönkkönen Vastaamo

Johanna Mönkkönen, Vastaamo. Kuva: Johanna Mönkkönen.

Viime vuosina erilaisten terapiapalveluiden tarjonta on monipuolistunut. Tarjolla on yhä useammin matalan kynnyksen lyhytterapioita sekä video- tai etävastaanottoja. Kysyntää kasvattaa osaltaan myös asenteiden muuttuminen – mielenterveydestä huolehtiminen ja ongelmien ratkominen asiantuntija-avun turvin koetaan samanlaisena palveluna kuin mikä tahansa muu terveyspalvelu.

Tarjolla onkin sekä psykologien toteuttamaa terapiaa että hyvinvointipalveluiksi laskettavaa psykologiaan perustuvaa apua. Erilaiset palvelut takaavat monipuolisen tuen erilaisiin tarpeisiin. Varsinainen psykoterapia, johon saa Kela-tukea, vaatii kuitenkin lääkärin diagnoosin, vähintään kolmen kuukauden hoitosuhteen, psykiatrin lausunnon ja Kelan hyväksymän psykoterapeutin.

Psykoterapiakeskus Vastaamo on yksi myös etänä psykoterapiapalveluita tuottava toimija. Vastaamolla on toimipisteitä ympäri maata ja sen palveluksessa työskentelee vajaat 300 terveydenhuollon ammattilaista.

Vastaamossa terapiapalveluita toteuttaa mm. Johanna Mönkkönen, joka on koulutukseltaan sairaanhoitaja, Theraplay-terapeutti ja perheterapeutti.
-Kokemukseni mukaan koronatilanne on aiheuttanut monenlaisia haasteita, mutta myös mahdollisuuksia perheille. Yksi haasteista on pikkulapsiperheissä vanhempien etätyöskentelyn järjestäminen ja sovittaminen perheen arkeen, Johanna Mönkkönen kuvailee.
-Korona on aiheuttanut taloudellista huolta ja kriisiä monissa perheissä.

Kaikki koronan vaikutukset eivät kuitenkaan ole olleet huonoja.
-Hyvänä puolena vaativassa epidemiatilanteessa on ollut se, että ihmiset ovat pysähtyneet enemmän toistensa äärelle, katsomaan ja kuulemaan toisiaan, Johanna Mönkkönen toteaa.

Pari- ja perheterapian merkittävin tekijä on, että se antaa kaikille perheenjäsenille mahdollisuuden tulla kuulluksi. Terapiassa käsitellään avoimesti muutosta vaativia asioita koko perheen voimin.
-Perheterapiassa myös vahvistetaan perheenjäsenten välistä kiintymystä. Perhe- ja pariterapiassa työskentelyn kohteena ovat perheen tai parin väliset vuorovaikutussuhteet ja toimintatavat, ei niinkään yksittäiset henkilöt. Tämän kaltainen työskentelytapa on toista perheenjäsentä arvostava ja kunnioittava, Johanna Mönkkönen kertoo.

Etävastaanotto lisää saavutettavuutta

Etävastaanotot ovat luoneet uusia mahdollisuuksia terapiaan.
-Videovastaanotto mahdollistaa terapian myös niille, joille on vaikeaa päästä lähiterapiaan. Terapeuteillemme tehdyn kyselyn mukaan kolme neljäsosaa asiakkaista on kokenut etävastaanotot myönteisesti. Asiakkaat ovat voineet olla terapian ajan ulkona, metsässä, puistossa tai vaikka meren rannalla kävelemässä, Johanna Mönkkönen kertoo.

Teksti: Susan Wilander

Share