Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Blogit, Oulunkylä, Politiikka, Uutiset

Blogi: Lisää kohtuuhintaista asumista

Anna Vuorjoki

Anna Vuorjoki

Asuminen on välttämättömyys, mutta sopivan asunnon löytäminen on Helsingissä monelle perheelle iso haaste. Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja on aivan liian vähän, ja vuosittain asunto löytyy vain pienelle osalle hakijoista. Vapailla markkinoilla asuminen puolestaan maksaa paljon. Monilta helsinkiläisiltä asumiskustannukset vievätkin kohtuuttoman suuren osan tuloista.

Asumisen hintaan vaikuttaminen onkin yksi kaikkein suurimmista haasteista Helsingissä. Kaupunginvaltuusto teki tässä tärkeitä päätöksiä 11.11., kun se hyväksyi asumisen ja maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma). Erittäin tervetullut oli linjaus, että vuodesta 2023 eteenpäin kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon määrää nostetaan 30 prosenttiin kaikista uusista asunnoista.  

Kaupungin omat vuokra-asunnot eivät syö kaupungin rahoja, vaan niiden rakentamisen ja korjaamisen kustannukset veloitetaan asukkailta vuokrina. Siksi onkin vaikeaa nähdä, miksi vuokra-asuntoja ei kannattaisi rakentaa mahdollisimman paljon. Parhaassa tapauksessa laajempi kohtuuhintaisten asuntojen tarjonta myös painaa muiden asuntojen hintaa alaspäin.

Tärkeää on myös se, että kaikissa kaupunginosissa asuu monenlaisia ihmisiä. Sijoittamalla niin vuokra-asuntoja kuin kovan rahan asumista eri puolille kaupunkia voidaan huolehtia siitä, etteivät kaupunginosat eriydy hyviksi ja huonoiksi alueiksi.

AM-ohjelman 30 %:in linjaus koski valtion korkotukemia ARA-vuokra-asuntoja, jotka jaetaan sosiaalisin perustein.  Niiden rakentaminen auttaa siis pitkällä aikavälillä yhä useampaa pienituloista saamaan kohtuuhintaisen kodin.

Tulevaisuuden visiona kaupunki voisi selvittää mahdollisuutta rakentaa omakustannushintaisia vuokra-asuntoja myös ilman ARA-tukea, jolloin ne olisivat vapaammin kaikkien kaupunkilaisten saatavilla. Ylipäänsä kohtuuhintaista vuokra-asumista tulisi ajatella pikemmin peruspalveluna kuin köyhäinapuna. Koska kyse on aivan keskeisestä perustarpeesta, on vain kohtuullista, ettei ihmisten ole pakko maksaa asumiskuluissaan rakennusyhtiöiden ja sijoittajien voittoja. 

Ajatukselle kaupungin omakustannushintaisista vuokra-asunnoista Aran lisäksi ei vielä löytynyt tarpeeksi poliittista tukea. Ara-vuokratuotannon lisääminen oli kuitenkin tärkeä edistysaskel, jota olemme vasemmistossa ajaneet pitkään.  

Helsingissä asumisen hintaan vaikuttaminen ei ole helppoa. Sitä suuremmalla syyllä tehtävä on otettava vakavasti. Muutos tapahtuu hitaasti, mutta tärkeintä on, että etenemme asuntopolitiikassa oikeaan suuntaan.

Teksti: Anna Vuorjoki
Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja

Share